ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ถาง 姓唐

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ถาง 姓唐

1 唐翌萌    Táng yì méng   ถางอี้เหมิง

2 唐小琳    Tángxiǎolín   ถางเสี่ยวหลิน

3 唐婕茵    Táng jié yīn   ถางเจี๋ยอิน

4 唐蓓怡    Tángbèiyí   ถางเป้ยอี๋

5 唐千茹    Tángqiānrú   ถางเชียนหรู

6 唐文家    Tángwénjiā   ถางเหวินเจีย

7 唐液娅    Táng yè yà   ถางเย่ย่า

8 唐一雯    Tángyīwén   ถางอีเหวิน

9 唐子可    Táng zǐ kě   ถางจื๋อเข่อ

10 唐玮婷    Tángwěitíng   ถางเหว่ยถิง

11 唐若维    Tángruòwéi   ถางรั่วเหวย

12 唐清兰    Tángqīnglán   ถางชินหลาน

13 唐家如    Tángjiārú   ถางเจียหรู

14 唐慧敏    Tánghuìmǐn   ถางฮุ่ยหมิ่น

15 唐爽渊    Tángshuǎngyuān   ถางส่างเยียน

16 唐萍倩    Tángpíngqiàn   ถางผิงเชี่ยน

17 唐静妍    Tángjìngyán   ถางจิ้งเหยียน

18 唐嘉婵    Tángjiāchán   ถางเจียฉาน

19 唐晨曦    Táng chénxī   ถางเฉินซี

20 唐紫晴    Tángzǐqíng   ถางจื่อฉิง

21 唐雅滋    Tángyǎzī   ถางหย่าจือ

22 唐宇沅    Tángyǔ yuán   ถางหยี่เหยียน

23 唐雅禹    Tángyǎyǔ   ถางหยา หยี่

24 唐嘉莉    Tángjiālì   ถางเจียลี่

25 唐诗诗    Tángshī shī   ถางซือซือ

26 唐璐芸    Tánglùyún   ถางลู่หยุน

27 唐培茵    Tángpéiyīn   ถางเผยอิน

28 唐诗曦    Tángshī xī   ถางซือซี

29 唐元佳    Tángyuánjiā   ถางเหยียนเจีย

30 唐宁清    Tángníng qīng   ถางหนิงชิง

31 唐敏艺    Tángmǐnyì   ถางหมิ่นอี้

32 唐婷芸    Tángtíngyún   ถางถิงหยุน

33 唐敏然    Tángmǐnrán   ถางหมิ่นหราน

34 唐含菁    Tánghánjīng   ถางหานจิง

35 唐敏岚    Tángmǐnlán   ถางหมิ่นหลาน

36 唐水珍    Tángshuǐzhēn   ถางสุ่ยเจิน

37 唐岚青    Tánglánqīng   ถางหลานชิง

38 唐梦如    Tángmèngrú   ถางเมิ่งหรู

39 唐梦盈    Tángmèngyíng   ถางเมิ่งอิ๋ง

40 唐液液    Táng yè yè   ถางเย่เย่

41 唐金琰    Tángjīnyǎn   ถางจินเหยี่ยน

42 唐玲一    Táng líng yī   ถางหลิงอี

43 唐思雅    Tángsīyǎ   ถางซือหย่า

44 唐梦楚    Tángmèngchu   ถางเมิ่งชู

45 唐紫萍    Tángzǐpíng   ถางจื่อผิง

46 唐敏茜    Tángmǐnqiàn   ถางหมิ่นเชี่ยน

47 唐敏敏    Tángmǐnmǐn   ถางหมินหมิ่น

48 唐艺明    Tángyìmíng   ถางอี้หมิง

49 唐嘉欣    Tángjiāxīn   ถางเจียซิน

50 唐佳涵    Tángjiāhán   ถางเจียหาน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก