ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เจิ้ง 姓郑

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เจิ้ง 姓郑

1 郑紫锾    Zhèngzǐhuán   เจิ้งจื่อหวน

2 郑丹隐    Zhèngdānyǐn   เจิ้งตานอิ่ง

3 郑美英    Zhèng měiyīng   เจิ้งเหม่ยอิง

4 郑乃涵    Zhèngnǎihán   เจิ้งหน่ายหาน

5 郑涵静    Zhènghánjìng   เจิ้งหานจิ้ง

6 郑秋玉    Zhèngqiūyù   เจิ้งชิวยี่

7 郑雪蓓    Zhèngxuěbèi   เจิ้งเสี่ยเป้ย

8 郑杏苑    Zhèngxìngyuàn   เจิ้งซิ่งเยี่ยน

9 郑涵予    Zhènghányǔ   เจิ้งหาน หยี่

10 郑宇鑫    Zhèngyǔxīn   เจิ้ง หยี่ซิน

11 郑育升    Zhèngyùshēng   เจิ้ง ยี่เซิง

12 郑苒宜    Zhèngrǎnyi   เจิ้งหร่านอี

13 郑梓怡    Zhèngzǐyí   เจิ้งจื่ออี๋

14 郑梓旋    Zhèngzǐxuán   เจิ้งจื่อสวน

15 郑淑梦    Zhèngshūmèng   เจิ้งซูเมิ่ง

16 郑维颀    Zhèngwéiqí   เจิ้งเหวยฉี

17 郑芷颖    Zhèngzhǐyǐng   เจิ้งจื๋ออิ่ง

18 郑云容    Zhèngyúnróng   เจิ้งหยุนหรง

19 郑楚欣    Zhèngchuxīn   เจิ้งชูซิน

20 郑依嘉    Zhèngyījiā   เจิ้งอีเจีย

21 郑斯荏    Zhèng sī rěn   เจิ้งซือเหริ่น

22 郑雯萱    Zhèngwénxuān   เจิ้งเหวินซวน

23 郑淑才    Zhèngshūcái   เจิ้งซูฉาย

24 郑富升    Zhèngfùshēng   เจิ้งฟู่เซิง

25 郑新颐    Zhèngxīnyí   เจิ้งซินอี๋

26 郑乾芮    Zhèng gān ruì   เจิ้งกานรุ่ย

27 郑恩彩    Zhèng’ēncǎi   เจิ้งเอินฉ่าย

28 郑若茜    Zhèngruòqiàn   เจิ้งรั่วเชี่ยน

29 郑书瑶    Zhèngshūyáo   เจิ้งซูเหยา

30 郑婧琳    Zhèng jìng lín   เจิ้งจิงหลิง

31 郑淏晏    Zhènghàoyàn   เจิ้งห้าวเยี่ยน

32 郑书云    Zhèngshūyún   เจิ้งซูหยุน

33 郑艺惟    Zhèngyìwéi   เจิ้งอี้เหวย

34 郑思荞    Zhèngsīqiáo   เจิ้งซือเฉียว

35 郑博洁    Zhèngbójié   เจิ้งโป๋เจี๋ย

36 郑清舒    Zhèngqīngshū   เจิ้งชิงซู

37 郑思桐    Zhèngsītóng   เจิ้งซือถง

38 郑若应    Zhèngruòyīng   เจิ้งรั่วอิง

39 郑静宜    Zhèngjìngyi   เจิ้งจิ้งอี

40 郑新颖    Zhèng xīnyǐng   เจิ้งซินอิ่ง

41 郑一如    Zhèngyīrú   เจิ้งอีหรู

42 郑彦茽    Zhèngyànzhòng   เจิ้งเยี่ยนจ้ง

43 郑水皓    Zhèngshuǐhào   เจิ้งสุ่ยห้าว

44 郑鸿铃    Zhènghónglíng   เจิ้งหงหลิง

45 郑佳桐    Zhèngjiātóng   เจิ้งเจียทง

46 郑婉婷    Zhèngwǎntíng   เจิ้งหว่านถง

47 郑诣龄    Zhèng yì líng   เจิ้งอี้หลิง

48 郑博洋    Zhèngbóyáng   เจิ้งโป๋หยาง

49 郑璇莹    Zhèngxuányíng   เจิ้งสวนอิ๋ง

50 郑秋萱    Zhèngqiūxuān   เจิ้งชิวซวน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก