ชื่อภาษาจีนชายแซ่จาง 姓张

ชื่อภาษาจีนชายแซ่จาง 姓张

1.张国庆   Zhāng guóqìng จางกั๋วชิ่ง

2.张思雨   Zhāngsīyǔ จางซือหยู่ร์

3.张骁哲   Zhāngxiāozhé จางเซียวเจ๋อ

4.张耀炀   Zhāngyàoyáng จางเย่าหยาง

5.张敬信   Zhāng jìngxìn จางจิ้งซิ่น

6.张玉桢   Zhāngyùzhēn จางยู่ร์เจิน

7.张文骁   Zhāngwénxiāo จางเหวินเซียว

8.张立珍  Zhānglìzhēn จางลี่เจิน

9.张源      Zhāng yuán จางหยวน

10.张庆国   Zhāngqìngguó จางชิ่งกั๋ว

11.张义涛   Zhāngyìtāo จางอี้เทา

12.张理海   Zhānglǐhǎi จางหลีไห่

13.张义潇   Zhāng yì xiāo จางอี้เซียว

14.张骞元   Zhāngqiān yuán จางเชียนหยวน

15.张沛轩   Zhāngpèixuān จางเพ่ยซวน

16.张全      Zhāng quán จางฉวน

17.张艺宣   Zhāngyìxuān จางอี้ซวน

18.张照堂   Zhāngzhàotáng จางจ้าวถาง

19.张士廉   Zhāngshìlián จางซื่อเหลียน

20.张兴      Zhāng xìng จางซิ่ง

21.张义濂   Zhāngyìlián จางอี้เหลียน

22.张爱民   Zhāng àimín จางอ้ายหมิน

23.张艺渲   Zhāngyìxuàn จางอี้ซ่วน

24.张义灏   Zhāng yì hào จางอี้ห้าว

25.张一得   Zhāng yī dé จางอี้เตอ

26.张玉祯   Zhāngyùzhēn จางยู่ร์เจิน

27.张子秋   Zhāngzi qiū จางจื่อชิว

28.张云畈   Zhāngyúnfàn จางหยุนฟ่าน

29.张加豪   Zhāngjiāháo จางเจียเหา

30.张沥影   Zhāng lì yǐng จางลี่หยิ่ง

31.张琪雁   Zhāngqíyàn จางฉีเยี่ยน

32.张艺缤   Zhāngyìbīn จางอี้ปิน

33.张益轩   Zhāng yìxuān จางอี้ซวน

34.张舰巍   Zhāng jiàn wēi จางเจี้ยนเวย

35.张云畴   Zhāngyúnchóu จางหยุนโฉว

36.张饴保   Zhāngyíbǎo จางอี๋เป่า

37.张士贵   Zhāngshìguì จางซื่อกุ่ย

38.张名      Zhāng míng จางหมิง

39.张达      Zhāng dá จางต๋า

40.张宝友   Zhāngbǎoyou จางเป่าโยว

41.张莘喜   Zhāngshēnxǐ จางเซินสี่

42.张囡囡   Zhāng nānnān จางนานนาน

43.张宜轩   Zhāngyixuān จางอี้ซวน

44.张潇乐   Zhāngxiāolè จางเซียวเล่อ

45.张宗年   Zhāngzōngnián จางจงเหนียน

46.张明珠   Zhāng míngzhū จางหมิงจู

47.张志凌   Zhāngzhìlíng จางจื่อหลิง

48.张云地   Zhāng yún de จางหยุนเตอ

49.张松源   Zhāngsōngyuán จางซงหยวน

50.张彬彬   Zhāngbīnbīn จางปินปิน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก