ชื่อภาษาจีนชายแซ่จู 姓朱

ชื่อภาษาจีนชายแซ่จู 姓朱

1 朱永钊    Zhūyǒngzhāo   จูโหย่งเจา

2 朱淇瑞    Zhūqíruì   จูฉีรุ่ย

3 朱泽睿    Zhūzéruì   จูเจ๋อรุ่ย

4 朱子晓    Zhūzi xiǎo   จูจือเสี่ยว

5 朱连根    Zhūliángēn   จูเหลียนเกิน

6 朱嘉涛    Zhūjiātāo   จูเจียเทา

7 朱奕良    Zhūyìliáng   จูอี้เหลียง

8 朱源祥    Zhūyuánxiáng   จูเหยียนเสียง

9 朱梓宇    Zhūzǐyǔ   จูจื๋อ อยู่ร์

10 朱鸿飞    Zhūhóngfēi   จูหงเฟย

11 朱庚辰    Zhūgēngchén   จูเกิงเฉิน

12 朱哲颖    Zhūzhéyǐng   จูเจ๋ออิ่ง

13 朱铭涛    Zhūmíng tāo   จูหมิงเทา

14 朱相臣    Zhūxiāngchén   จูเซียงเฉิน

15 朱昊霖    Zhūhàolín   จูห้าวหลิน

16 朱泯哲    Zhūmǐnzhé   จูหมิ่นเจ๋อ

17 朱迪春    Zhūdíchūn   จูตี๋ชุน

18 朱辰军    Zhūchénjūn   จูเฉินจูน

19 朱嘉鹏    Zhūjiāpéng   จูเจียเผิง

20 朱德毅    Zhūdé yì   จูเต๋ออี้

21 朱鹏晔    Zhūpéngyè   จูเผิงเย่

22 朱俊淇    Zhūjùn qí   จูจู้นฉี

23 朱海锋    Zhūhǎifēng   จูไห่เฟิง

24 朱辉杰    Zhūhuījié   จูฮุยเจี๋ย

25 朱昱顺    Zhūyùshùn   จู ยวี่ชุ่น

26 朱茂华    Zhūmàohuá   จูเม่าหวา

27 朱成宁    Zhūchéngníng   จูเฉิงหนิง

28 朱远翔    Zhūyuǎnxiáng   จูเหยี่ยนเสียง

29 朱高颖    Zhūgāoyǐng   จูเกาอิ่ง

30 朱星旭    Zhūxīngxù   จูซิง ซวี่

31 朱子然    Zhūzi rán   จูจื่อหราน

32 朱辰辰    Zhūchénchén   จูเฉินเฉิน

33 朱怡畅    Zhū yí chàng   จูอี๋ช่าง

34 朱佳虹    Zhūjiāhóng   จูเจียหง

35 朱正宇    Zhūzhèngyǔ   จูเจิ้งหยี่

36 朱奕雄    Zhūyìxióng   จูอี้ฉง

37 朱振铭    Zhūzhènmíng   จูเจิ้นหมิง

38 朱惠宁    Zhūhuìníng   จูฮุ่ยหนิง

39 朱浩聪    Zhūhàocōng   จูห้าวชง

40 朱辉蔚    Zhūhuīwèi   จูฮุยเว่ย

41 朱盛华    Zhūshènghuá   จูเซิ่งหวา

42 朱晨文    Zhūchenwén   จูเชินเหวิน

43 朱梓中    Zhūzǐzhōng   จูจื่อจง

44 朱连格    Zhū lián gé   จูเหลียนเก๋อ

45 朱颖浩    Zhūyǐnghào   จูอิ่งห้าว

46 朱秋安    Zhūqiū’ān   จูชิวอาน

47 朱彦春    Zhūyàn chūn   จูเยี่ยนชุน

48 朱旭泽    Zhūxùzé   จูซวี่เจ๋อ

49 朱启辉    Zhūqǐhuī   จูฉี่ฮุย

50 朱敬臣    Zhūjìngchén   จูจิ้งเฉิน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก