ชื่อภาษาจีนชายแซ่ซุน 姓孙

ชื่อภาษาจีนชายแซ่ซุน 姓孙

1 孙裕河    Sūnyùhé  ซุน ยวี่ เหอ

2 孙卫民    Sūnwèimín   ซุนเว่ยหมิน

3 孙可欣    Sūnkěxīn   ซุนเข่อซิน

4 孙华远    Sūnhuáyuǎn   ซุนหวาเหยี่ยน

5 孙超华    Sūnchāohuá   ซุนเชาหวา

6 孙嘉筱    Sūn jiā xiǎo   ซุนเจียเสี่ยว

7 孙智瑞    Sūnzhìruì   ซุนจื้อรุ่ย

8 孙靓川    Sūnjìngchuān   ซุนจิ้งชวง

9 孙环宇    Sūn huányǔ   ซุนหวน อยู่ร์

10 孙同岐    Sūntóngqí   ซุนถงฉี

11 孙裕海    Sūn yùhǎi   ซุนยู่ร์ไห่

12 孙文杰    Sūnwénjié   ซุนเหวินเจี๋ย

13 孙慈灿    Sūncícàn   ซุนฉือช่าน

14 孙静舒    Sūnjìngshū   ซุนจิ้งซู

15 孙露芸    Sūnlùyún   ซุนลู่หยุน

16 孙百涵    Sūnbǎihán   ซุนไป่หาน

17 孙苇        Sūn wěi   ซุนเหว่ย

18 孙淑仪    Sūnshūyí   ซุนซูอี๋

19 孙文超    Sūnwénchāo   ซุนเหวินเชา

20 孙岗        Sūn gǎng   ซุนก่าง

21 孙裕沐    Sūnyùmù   ซุน ยวี่ มู่

22 孙炳治    Sūnbǐngzhì   ซุนปิ่งจื้อ

23 孙秋晗    Sūnqiūhán   ซุนชิวหาน

24 孙珧了    Sūn yáole   ซุนเหยาเลอ

25 孙炅        Sūn jiǒng   ซุนจ่ง

26 孙乃佳    Sūnnǎijiā   ซุนหน่ายเจีย

27 孙相堂    Sūnxiāngtáng   ซุนเซียงถาง

28 孙令仪    Sūnlìngyí   ซุนลิ่งอี๋

29 孙运志    Sūnyùnzhì   ซุนยุ่นจื้อ

30 孙小明    Sūn xiǎomíng   ซุนเสี่ยวหมิง

31 孙浴        Sūn yù   ซุน ยวี่

32 孙书烨    Sūnshūyè   ซุนซูเย่

33 孙慈辰    Sūncíchén   ซุนฉือเฉิน

34 孙静书    Sūnjìngshū   ซุนจิ้งซู

35 孙明远    Sūnmíngyuǎn   ซุนหมิงเหยี่ยน

36 孙囡        Sūn nān   ซุนนาน

37 孙晔        Sūn yè   ซุนเย่

38 孙泽浦    Sūnzépǔ   ซุนเจ๋อผู่

39 孙洪群    Sūnhóngqún   ซุนหงฉุน

40 孙全胜    Sūn quánshèng   ซุนฉวนเซิ่ง

41 孙裕汶    Sūn yù wèn   ซุนยวี่เวิ่น

42 孙峥        Sūn zhēng   ซุนเจิง

43 孙明烨    Sūnmíngyè   ซุนหมิงเย่

44 孙婉姝    Sūnwǎnshū   ซุนหว่านซู

45 孙艳君    Sūnyànjūn   ซุนเยี่ยนจูน

46 孙慧存    Sūnhuìcún   ซุนฮุ่ยชุ่น

47 孙璞        Sūn pú   ซุนผู

48 孙明权    Sūnmíngquán   ซุนหมิงฉวน

49 孙序祺    Sūnxùqí   ซุน ซวี่ ฉี

50 孙兆锋    Sūnzhàofēng   ซุนเจ้าเฟิง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก