ชื่อภาษาจีนชายแซ่ถาง 姓唐

ชื่อภาษาจีนชายแซ่ถาง 姓唐

1 唐乐桐    Tánglètóng   ถางเล่อถง

2 唐天杰    Tángtiānjié   ถางเทียนเจี๋ย

3 唐思浩    Tángsīhào   ถางซือห้าน

4 唐楷尧    Táng kǎi yáo   ถางไข่เหยา

5 唐宗焕    Tángzōnghuàn   ถางจงฮ่วน

6 唐发鑫    Tángfāxīn   ถางฟาซิน

7 唐晖良    Tánghuīliáng   ถางฮุยเหลียง

8 唐晨文    Tángchenwén   ถางเชินเหวิน

9 唐子权    Tángzi quán   ถางจื่อฉวน

10 唐一飞    Tángyīfēi   ถางอีเฟย

11 唐逸宣    Tángyìxuān   ถางอี้ซวน

12 唐尚权    Tángshàngquán   ถางซ่าฉวน

13 唐英智    Táng yīngzhì   ถางอิงจื้อ

14 唐斌铭    Tángbīnmíng   ถางปินหมิง

15 唐博铭    Tángbómíng   ถางโป๋หมิง

16 唐晨山    Tángchenshān   ถางเชินซาน

17 唐浩才    Tánghàocái   ถางห้าวฉาย

18 唐镇火    Táng zhènhuǒ   ถางเจิ้นหั่ว

19 唐奇宇    Tángqíyǔ   ถางฉี หยี่

20 唐崇山    Tángchóngshān   ถางฉงซาน

21 唐杰耀    Tángjiéyào   ถางเจี๋ยเย่า

22 唐梓怀    Tángzǐhuái   ถางจื่อไห

23 唐云幕    Táng yún mù   ถางหยุนมู่

24 唐晖今    Tánghuījīn   ถางฮุยจิน

25 唐振铭    Tángzhènmíng   ถางเจิ้นหมิง

26 唐思琦    Tángsīqí   ถางซือฉี

27 唐国元    Tángguóyuán   ถางกั๋วเหยียน

28 唐子哲    Tángzi zhé   ถางจื่อเจ๋อ

29 唐金可    Táng jīn kě   ถางจินเข่อ

30 唐锐可    Táng ruì kě   ถางรุ่ยเข่อ

31 唐逸人    Tángyìrén   ถางอี้เหริน

32 唐佳琪    Tángjiāqí   ถางเจียฉี

33 唐睿宸    Tángruìchén   ถางรุ่ยเฉิน

34 唐晖钻    Táng huī zuān   ถางฮุยจวน

35 唐铃火    Tánglínghuǒ   ถางหลินหั่ว

36 唐国钦    Tángguóqīn   ถางกั๋วชิน

37 唐子书    Táng zǐ shū   ถางจื่อซู

38 唐柏宇    Tángbǎi yǔ   ถางป่าย หยี

39 唐少波    Tángshǎobō   ถางเส่าโป

40 唐吉宏    Táng jíhóng   ถางจี๋หง

41 唐潇山    Tángxiāoshān   ถางเซียวซาน

42 唐浩铭    Tánghàomíng   ถางห้าวหมิง

43 唐子淮    Tángzi huái   ถางจื่อไห

44 唐华清    Tánghuáqīng   ถางหวาชิง

45 唐立锋    Tánglìfēng   ถางลี่เฟิง

46 唐建睿    Tángjiànruì   ถางเจี้ยนรุ่ย

47 唐胜彬    Tángshèngbīn   ถางเซิ่งปิน

48 唐超然    Táng chāorán   ถางเชาหราน

49 唐梓恺    Tángzǐkǎi   ถางจื๋อไข่

50 唐少泽    Tángshǎozé   ถางเส่าเจ๋อ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก