ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลัว 姓罗

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลัว 姓罗

1 罗一铮    Luóyīzhēng   หลัวอีเซิง

2 罗嘉靖    Luó jiājìng   หลัวเจียจิ้ง

3 罗邦峰    Luóbāngfēng   หลัวปางเฟิง

4 罗豪捷    Luó háo jié   หลัวเหาเจี๋ย

5 罗先奕    Luó xiān yì   หลัวเซียน

6 罗爱贤    Luó’àixián   หลัวอ้ายเสียน

7 罗培铭    Luópéimíng   หลัวเผยหมิง

8 罗文泽    Luówénzé   หลัวหวินเจ๋อ

9 罗昌承   Luóchāngchéng   หลัวชางเฉิง

10 罗文深    Luówénshēn   หลัวเหวินเซิน

11 罗梓洲    Luózǐzhōu   หลัวจื่อโจว

12 罗嘉镇    Luó jiā zhèn   หลัวเจียเจิ้น

13 罗粲君    Luócànjūn   หลัวช่านจูน

14 罗一漫    Luóyīmàn   หลัวอีม่าน

15 罗希满    Luó xī mǎn   หลัวซีหม่าน

16 罗海语    Luó hǎi yǔ   หลัวไหหยี่

17 罗天祥    Luótiānxiáng   หลัวเทียนเสียง

18 罗子锐    Luóziruì   หลัวจื่อรุ่ย

19 罗浩益    Luóhàoyì   หลัวห้าวอี้

20 罗文添    Luówéntiān   หลัวเหวินเทียน

21 罗俊欣    Luójùnxīn   หลัวจุ้นซิน

22 罗子润    Luózirùn   หลัวจื่อรุ่น

23 罗英江    Luóyīngjiāng   หลัวอิงเจียง

24 罗智波    Luózhìbō   หลัวจื้อโป

25 罗泽睿    Luózéruì   หลัวเจ๋อรุ่ย

26 罗伊一    Luó yī yī   หลัวอีอี

27 罗润茗    Luó rùn míng   หลัวรุ่นหมิง

28 罗梓中    Luózǐzhōng   หลัวจื่อจง

29 罗酉杰    Luóyǒujié   หลัวโหย่วเจี๋ย

30 罗景添    Luójǐngtiān   หลัวจิ่งเทียน

31 罗楠朗    Luó nán lǎng   หลัวหนานหล่าง

32 罗星文    Luóxīngwén   หลัวซิงเหวิน

33 罗子义    Luóziyì   หลัวจื่ออี้

34 罗于乐    Luó yú lè   หลัว หยี่เล่อ

35 罗子超    Luózichāo   หลัวจื่อเชา

36 罗羽铮    Luó yǔ zhēng   หลัวหยี่เจิง

37 罗艺清    Luóyìqīng   หลัวอี้ชิง

38 罗圣哲    Luó shèngzhé   หลัวเซิ่งเจ๋อ

39 罗博铭    Luóbómíng   หลัวโป๋หมิง

40 罗霭艺    Luó ǎi yì   หลัวอ่ายอี้

41 罗圣源    Luóshèngyuán   หลัวเชิ่งหยวน

42 罗水茗    Luó shuǐ míng   หลัวสุ่ยหมิง

43 罗雨振    Luóyǔzhèn   หลัว หยี่เจิ้น

44 罗一维    Luó yī wéi   หลัวอีเหวย

45 罗苑哲    Luóyuànzhé   หลัวเยี่ยนเจ๋อ

46 罗仁轩    Luórénxuān   หลัวเหรินซวน

47 罗明聪    Luómíngcōng   หลัวหมิงชง

48 罗正宇    Luózhèngyǔ   หลัวเจิ้ง หยี่

49 罗永贤    Luóyǒngxián   หลัวโหย่งเสียน

50 罗海尧    Luóhǎiyáo   หลัวไห่เหยา

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก