ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลิน 姓林

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลิน 姓林

1 林士翔    Línshìxiáng   หลินซื่อเสียง

2 林涵哲    Línhánzhé   หลินหานเจ๋อ

3 林振熙    Línzhènxī   หลินเจิ้นซี

4 林潇儒    Línxiāorú   หลินเซียวหรู

5 林天杰    Líntiānjié   หลินเทียนเจี๋ย

6 林博聪    Línbócōng   หลินโป๋ชง

7 林裕梓    Línyùzǐ   หลินยี่จื่อ

8 林立城    Línlì chéng   หลินลี่เฉิง

9 林恒毅    Línhéngyì   หลินเหิงอี้

10 林子然    Línzi rán   หลินจื่อหราน

11 林鸣剑    Línmíngjiàn   หลินหมิงเจี้ยน

12 林思辰    Línsīchén  หลินซือเฉิน

13 林思浩    Línsīhào   หลินซือห้าว

14 林裕瀚    Línyùhàn   หลิน ยี่ ห้าน

15 林师儒    Línshīrú   หลินซือหรู

16 林宏良    Línhóngliáng   หลินหงเหลียง

17 林文泽    Línwénzé   หลินเหวินเจ๋อ

18 林善立    Línshànlì   หลินซ่านลี่

19 林恒贤    Línhéngxián   หลินเหิงเสียน

20 林兴隆    Lín xīnglóng   หลินซิงหลง

21 林晓睿    Línxiǎoruì   หลินเสี่ยวรุ่ย

22 林威毅    Línwēiyì   หลินเวยอี้

23 林彬彬    Línbīn bīn   หลินปินปิน

24 林良良    Línliángliáng    หลินเหลียงเหลียง

25 林秋鸣    Línqiūmíng   หลินชิวหมิง

26 林靖靖    Línjìngjìng   หลินจิ้งจิ้ง

27 林泽毅    Línzéyì    หลินเจ๋ออี้

28 林书毅    Línshūyì   หลินซูอี้

29 林扬威    Lín yángwēi    หลินหยางเวย

30 林峻辉    Línjùnhuī    หลินจุ้นฮุย

31 林政康    Línzhèng kāng    หลินเจิ้งคาง

32 林粤曦    Línyuèxī    หลินเย่ซี

33 林若渏    Lín ruò qi    หลินรั่วชี

34 林滨宏    Línbīnhóng    หลินปินหง

35 林铭涛    Línmíngtāo    หลินหมิงเทา

36 林思志    Línsīzhì    หลินซือจื้อ

37 林智毅    Lín zhìyì    หลินจื้ออี้

38 林博南    Línbónán   หลินโป๋หนาน

39 林烁元    Línshuòyuán   หลินซั่วเหยียน

40 林煦凯    Línxùkǎi    หลิน ซวี่ไข่

41 林振聪    Línzhèncōng   หลินเจิ้นชง

42 林宏春    Línhóngchūn   หลินหงชุน

43 林哲平    Lín zhépíng   หลินเจ๋อผิง

44 林子凡    Línzi fán   หลินจื่อฝาน

45 林子鉴    Lín zǐ jiàn   หลินจื่อจี้ยน

46 林智睿    Línzhìruì   หลินจื้อรุ่ย

47 林龙嘉    Lín lóng jiā   หลินหลงเจีย

48 林文贤    Línwénxián   หลินเหวินเสียน

49 林秋雨    Lín qiūyǔ   หลินชิว หยี่

50 林子义    Línzi yì   หลินจื่ออี้

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก