ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลิว 姓刘

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลิว 姓刘

 

1 刘晔        Liú yè   หลิวเย่

2 刘艳飞    Liúyànfēi   หลิวเยี่ยนเฟย

3 刘文洪    L iúwénhóng   หลิวเหวินหง

4 刘稣延    Liú sū yán   หลิวซูเหยียน

5 刘永林    Liúyǒnglín   หลิวโหย่งหลิน

6 刘庆        Liú qìng   หลิวชิ่ง

7 刘佳樾    Liújiāyuè   หลิวเจียเย่

8 刘稣稣    Liú sū sū   หลิวซูซู

9 刘稣杰    Liú sū jié   หลิวซูเจี๋ย

10 刘稣姝    Liú sū shū   หลิวซูซู

11 刘长岩    Liú chángyán   หลิวฉางเหยียน

12 刘显        Liú xiǎn   หลิวเสี่ยน

13 刘安        Liú’ān   หลิวอาน

14 刘花卉    Liú huāhuì   หลิวฮวาฮุ่ย

15 刘晓菊    Liúxiǎojú   หลิวเสี่ยวจู๋ร์

16 刘子芝    Liúzizhī   หลิวจื่อจือ

17 刘卫华    Liúwèihuá   หลิวเว่ย หวา

18 刘稣        Liú sū   หลิวซู

19 刘稣棋    Liú sū qí   หลิวซูฉี

20 刘欣奕    Liúxīnyì   หลิวซินอี้

21 刘沐颜    Liúmùyán   หลิวมู่เหยียน

22 刘艺童    Liúyìtóng   หลิวอี้ถ่ง

23 刘丽成    Liúlìchéng   หลิวลี่เฉิง

24 刘小菊    Liú xiǎojú   หลิวเสี่ยวจู๋ร์

25 刘粲粲    Liúcàncàn   หลิวช่านช่าน

26 刘苏稣    Liú sū sū   หลิวซูซู

27 刘兴平    Liú xìngpíng   หลิวซิ่งผิง

28 刘兴也    Liú xìng yě   หลิวซิ่งเหย่

29 刘丰畅    Liú fēng chàng   หลิวเฟิงช่าง

30 刘稣月    Liú sū yuè   หลิวซูเย่

31 刘羲        Liú xī   หลิวซี

32 刘一漫    Liúyīmàn   หลิวอีม่าน

33 刘邵衡    Liú shào héng   หลิวเส้าเหิง

34 刘稣园    Liú sū yuán   หลิวซูหยวน

35 刘稣宇    Liú sū yǔ   หลิวซู อยู่ร์

36 刘景灏    Liú jǐng hào   หลิวจิ่งห้าว

37 刘铭智    Liúmíngzhì   หลิวหมิงจื้อ

38 刘盈盈    Liú yíngyíng   หลิวอิ๋งอิ๋ง

39 刘诗奇    Liúshīqí   หลิวซือฉี

40 刘静瑞    Liújìngruì   หลิวจิ้งรุ่ย

41 刘稣嘉    Liú sū jiā   หลิวซูเจีย

42 刘传军    Liúchuánjūn   หลิวฉวนจูน

43 刘淳廉    Liúchúnlián   หลิวฉุนเหลียน

44 刘布米    Liú bù mǐ   หลิวปู้หมี่

45 刘红雁    Liúhóngyàn   หลิวหงเยี่ยน

46 刘军先    Liújūnxiān   หลิวจูนเซียน

47 刘明明    Liú míngmíng   หลิวหมิงหมิง

48 刘洪清    Liúhóngqīng   หลิวหงชิง

49 刘浩良    Liú hàoliáng   หลิวห้าวเหลียง

50 刘稣彦    Liú sū yàn   หลิวซูเยี่ยน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก