ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลี่ 姓李

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลี่ 姓李

1 李炳诚    Lǐbǐngchéng  หลีปิ่งเฉิง

2 李峄        Lǐ yì  หลี่อี้

3 李式沁    Lǐ shì qìn  หลี่ซื่อชิ่น

4 李强辉    Lǐqiáng huī  หลี่เฉียงฮุย

5 李懋森    Lǐmàosēn  หลี่แม่วเซิน

6 李佳音    Lǐ jiāyīn  หลี่เจียอิน

7 李振瑜    Lǐzhènyú  หลี่เจ้อหยูร์

8 李远哲    Lǐyuǎnzhé  หลี่หย่วนเจ๋อ

9 李思逸    Lǐsīyì  หลี่ซืออี้

10 李坤达    Lǐkūndá  หลี่คุนต๋า

11 李埸        Lǐ yì  หลี่อี้

12 李冰姿    Lǐbīng zī  หลี่ปิงจือ

13 李峻博    Lǐjùnbó  หลี่จุ้นโป๋

14 李泓萱    Lǐhóngxuān  หลี่หงซวน

15 李露荷    Lǐlùhé  หลี่ลู่เหอ

16 李溢        Lǐ yì  หลี่อี้

17 李臆        Lǐ yì  หลี่อี้

18 李枝林     Lǐzhī lín  หลี่จือหลิน

19 李晓风    Lǐxiǎofēng  หลี่เสี่ยวเฟิง

20 李依蕊    Lǐyīruǐ  หลี่อีหรุ่ย

21 李芝林    Lǐzhīlín  หลี่จือหลิน

22 李若彤    Lǐruòtóng  หลี่รั่วถง

23 李睿岳    Lǐruìyuè  หลี่รุ่ยเย

24 李进斌    Lǐjìnbīn  หลี่จิ้นปิง

25 李若兰    Lǐruòlán  หลี่รั่วหลาน

26 李进杰    Lǐjìnjié  หลี่จิ้นเจี๋ย

27 李经翰    Lǐjīnghàn  หลี่จินฮ่าน

28 李眙        Lǐ yí  หลี่อี๋

29 李富珠    Lǐfùzhū  หลี่ฟู่จู

30 李乃骞    Lǐnǎiqiān  หลีหน่ายเชียน

31 李睿德    Lǐruìdé  หลี่รุ่ยเต๋อ

32 李致林    Lǐzhìlín  หลี่จื้อหลิน

33 李灿        Lǐcàn  หลี่ช่าน

34 李长耕    Lǐzhǎnggēng หลี่จ่างเกิง

35 李家熠    Lǐjiāyì  หลี่เจียอี้

36 李治林    Lǐzhìlín  หลี่จื้อหลิน

37 李青坡    Lǐqīngpō  หลี่ชิงโป

38 李科锋    Lǐkē fēng หลี่เคอเฟิง

39 李树峰    Lǐshùfēng หลี่ซู่เฟิง

40 李长庆    Lǐzhǎngqìng  หลี่จ่างชิ่ง

41 李诒        Lǐ yí  หลี่อี๋

42 李清池    Lǐqīngchí  หลี่ชิงฉือ

43 李铖海    Lǐchénghǎi  หลี่เฉิงไห่

44 李树雷    Lǐshùléi  หลี่ซู่เหลย

45 李方毅    Lǐfāngyì  หลี่ฟางอี้

46 李晨湖    Lǐchenhú  หลี่เชินหู

47 李自林    Lǐzìlín  หลี่จื้อหลิน

48 李培君    Lǐpéijūn  หลี่เผยจุน

49 李昱锋    Lǐyùfēng  หลี่ยู่ร์เฟิง

50 李亚楠    Lǐyànán  หลี่ย่าหนาน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก