ชื่อภาษาจีนชายแซ่หวง 姓黄

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หวง 姓黄

1 黄紫晗    Huángzǐhán  หวงจื่อหาน

2 黄羿之    Huángyìzhī  หวงอี้จือ

3 黄宣昙    Huángxuāntán  หวงซวนถาน

4 黄盛洪    Huángshènghóng  หวงเซิ่งหง

5 黄泰火    Huángtàihuǒ  หวงไท่หั่ว

6 黄鑫当    Huángxīn dāng  หวงซินตาง

7 黄双全    Huáng shuāngquán  หวงซวงฉวน

8 黄旭南    Huáng xùnán  หวง ซวี่ หนาน

9 黄静恩    Huángjìng ēn  หวงจิ้งเอิน

10 黄安迪    Huáng’āndí  หวงอานตี๋

11 黄骏耀    Huángjùnyào  หวง จวู้น เหยา

12 黄亮        Huáng liàng  หวงเลี่ยง

13 黄日遵    Huáng rì zūn  หวงรื่อจูน

14 黄昌语    Huángchāngyǔ  หวงชาง อวี่

15 黄忆轩    Huángyìxuān  หวงอี้ซวน

16 黄一佳    Huángyījiā  หวงอีเจีย

17 黄多福    Huáng duō fú  หวงตัวฝู

18 黄雯 Huáng wén  หวงเหวิน

19 黄尹哉 Huángyǐnzāi  หวงอิ่นจาย

20 黄子墨 Huángzǐmò  หวงจื่อโม่

21 黄小淇 Huángxiǎoqí  หวงเสี่ยวฉี

22 黄佳琪 Huángjiāqí  หวงเจียฉี

23 黄小耀 Huángxiǎoyào  หวงเสี่ยวเย่า

24 黄浩洋 Huánghàoyáng  หวงห้าวหยาง

25 黄宇轩 Huángyǔxuān  หวง ยวี่ ซวน

26 黄兰佳 Huánglánjiā  หวงหลานเจีย

27 黄声韬 Huángshēngtāo  หวงเซิงเทา

28 黄洋茗 Huáng yáng míng  หวงหยางหมิง

29 黄翠薇 Huángcuìwēi  หวงชุ่ยเวย

30 黄利华 Huáng lìhuá  หวงลี่หวา

31 黄卫洪 Huángwèihóng  หวงเว่ยหง

32 黄章均 Huángzhāngjūn  หวงจวงจูน

33 黄皓聪 Huánghàocōng  หวงห้าวชง

34 黄志玮 Huángzhìwěi  หวงจื้อเหว่ย

35 黄豆 Huángdòu  หวงโต้ว

36 黄乙佳 Huángyǐjiā  หวงอี่เจีย

37 黄转焕 Huáng zhuǎn huàn  หวงจ่วนฮ่วน

38 黄一茗 Huáng yī míng  หวงอีหมิง

39 黄伟思 Huángwěisī  หวงเหว่ยซือ

40 黄韦桥 Huáng wéi qiáo  หวงเหวยเฉียว

41 黄浩洲 Huánghàozhōu  หวงห้าวโจว

42 黄骞乐 Huángqiānlè  หวงเชียนเล่อ

43 黄波栋 Huángbōdòng  หวงโปโต้ง

44 黄述旺 Huángshùwàng  หวงซู่ว่าง

45 黄建勋 Huángjiànxūn  หวงเจี้ยนซุน

46 黄郡雅 Huángjùnyǎ  หวงจู้นหย่า

47 黄智炜 Huángzhìwěi  หวงจื้อเหว่ย

48 黄扬茗 Huáng yáng míng  หวงหยางหมิง

49 黄凯泷 Huángkǎilóng  หวงไข่หลง

50 黄皓海 Huánghàohǎi  หวงห้าวไห่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก