ชื่อภาษาจีนชายแซ่หาน 姓韩

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หาน 姓韩

1 韩广啸    Hánguǎngxiào   หานกว่างเสี้ยว

2 韩强润    Hánqiángrùn   หานเฉียงรุ่น

3 韩浩冬    Hánhàodōng   หานห้าวตง

4 韩家铮    Hánjiāzhēng   หานเจียเจิง

5 韩宇鑫    Hányǔxīn   หานหยี่ซิน

6 韩治弘    Hán zhìhóng   หานจื้อหง

7 韩鈱桥    Hánmínqiáo   หานหมิงเฉียว

8 韩德榆    Hándéyú   หานเต๋อหยี

9 韩泽波    Hánzébō   หานเจ๋อโป

10 韩宏兵    Hánhóngbīng   หานหงปิง

11 韩天祥    Hántiānxiáng   หานเทียนเสียง

12 韩子锐    Hánziruì   หานจื่อรุ่ย

13 韩一飞    Hányīfēi   หานอีเฟย

14 韩书睿    Hánshūruì   หานซูรุ่ย

15 韩秋铭    Hánqiūmíng   หานชิงวหมิง

16 韩明昊    Hánmínghào   หานหมิงห้าว

17 韩建霖    Hánjiànlín   หานเจี้ยนหลิน

18 韩和瑞    Hánhéruì   หานเหอรุ่ย

19 韩之荣    Hánzhīróng   หานจือหรง

20 韩荣哲    Hánróngzhé   หานหรงเจ๋อ

21 韩宁吉    Hánníngjí   หานหนิงจี๋

22 韩昊锋    Hánhàofēng   หานห้าวเฟิง

23 韩藤熙    Hán téng xī   หานเถิงซี

24 韩蓉毅    Hánróngyì   หานหรงอี้

25 韩秋正    Hánqiūzhèng   หานชิวเจิ้ง

26 韩君博    Hánjūnbó   หานจูนโป๋

27 韩蓉瑶    Hánróngyáo   หานหรงเหยา

28 韩雨清    Hányǔqīng   หานหยี่ชิง

29 韩素霖    Hánsùlín   หานซู่หลิน

30 韩泽泽    Hánzézé   หานเจ๋อเจ๋อ

31 韩海榆    Hánhǎiyú   หานไห่หยี

32 韩庆润    Hánqìngrùn   หานชิ่งรุ่น

33 韩伟润    Hánwěirùn   หานเหว่ยรุ่น

34 韩卓永    Hánzhuōyǒng   หานจัวโหย่ง

35 韩若飞    Hánruòfēi   หานรั่วเฟย

36 韩建榆    Hánjiànyú   หานเจี้ยนหยี

37 韩奇宇    Hánqíyǔ   หานฉีหยี่

38 韩成茂    Hánchéngmào   หานเฉิงเม่า

39 韩昱榆    Hányùyú   หานยี่หยี

40 韩哲林    Hánzhélín   หานเจ๋อหลิน

41 韩庆露    Hánqìnglù   หานชิ่งลู่

42 韩琪松    Hánqísōng   หานฉีซง

43 韩振冬    Hánzhèndōng   หานเจิ้นตง

44 韩贤浩    Hán xiánhào   หานเสียนห้าว

45 韩道宇    Hándàoyǔ   หานเต้าหยี่

46 韩蓉泽    Hánróngzé   หานหรงเจ๋อ

47 韩清宇    Hánqīngyǔ   หานชิงหยี่

48 韩承瑞    Hánchéngruì   หานเฉิงรุ่ย

49 韩龙玉    Hánlóngyù   หานหลงยี่

50 韩至帅    Hán zhì shuài   หานจื้อซ่าย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก