ชื่อภาษาจีนชายแซ่หู 姓胡

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หู 姓胡

1 胡正严    Húzhèngyán   หูเจิ้งเหยียน

2 胡明佶    Hú míng jí   หูหมิงจี๋

3 胡睦       Hú mù   หูมู่

4 胡宇翔    Húyǔxiáng  หู หยี เสียง

5 胡光华    Hú guānghuá   หูกวางหวา

6 胡志忠    Húzhìzhōng   หูจื้อจง

7 胡菊       Hú jú   หูจวี๋

8 胡芦娃    Hú lú wá   หูหลูว๋า

9 胡鲡沣    Húlífēng   หูหลีเฟิง

10 胡诗雨    Húshīyǔ   หูซือ อยู่ร์

11 胡展翼    Húzhǎnyì   หูจ่านอี้

12 胡曦尹    Húxīyǐn   หูซีอิ่น

13 胡俊凡    Hújùnfán   หูจุ้นฝาน

14 胡诗昕    Húshīxīn   หูซือซิน

15 胡君莲    Hújūnlián   หูจุนเหลียน

16 胡驯       Hú xún   หูสุน

17 胡攀        Hú pān   หูพาน

18 胡雯楚    Húwénchu   หูเหวินชู

19 胡诗哲    Húshīzhé   หูซือเจ๋อ

20 胡珈源    Hújiāyuán   หูเจียเหยียน

21 胡天皓    Hútiānhào   หูเทียนห้าว

22 胡宏博    Húhóngbó   หูหงโป๋

23 胡蕴薇    Húyùnwēi   หูยุ้นเวย

24 胡译兮    Hú yì xī   หูอี้ซี

25 胡昊轩    Húhàoxuān   หูห้าวซวน

26 胡潆兮    Hú yíng xī   หูอิ๋งซี

27 胡学轩    Húxuéxuān   หูเสียซวน

28 胡文楚    Húwénchu   หูเหวินชู

29 胡曦匀    Húxīyún   หูซีหยุน

30 胡诗越    Húshīyuè   หูซือเย่

31 胡佳月    Hújiā yuè   หูเจียเย่

32 胡立聪    Húlìcōng   หูลี่ชง

33 胡牧       Hú mù   หูมู่

34 胡诗源    Húshīyuán   หูซือเหยียน

35 胡芷杭    Húzhǐháng   หูจื่อหาง

36 胡滢兮    Hú yíng xī   หูอิ๋งซี

37 胡晓维    Húxiǎowéi   หูเสี่ยวเหวย

38 胡文辉    Húwénhuī   หูเหวินฮุย

39 胡曦云    Húxīyún   หูซีหยุน

40 胡力酶    Hú lì méi   หูลี่เหมย

41 胡明华    Húmínghuá   หูหมิง หวา

42 胡诗雯    Húshīwén   หูซือเหวิน

43 胡诗月    Húshīyuè   หูซือเย่

44 胡静童    Hújìng tóng   หูจิ้งถง

45 胡芷航    Húzhǐháng   หูจื่อหาง

46 胡智伟    Húzhìwěi   หูจื้อเหว่ย

47 胡坚        Hú jiān   หูเจียน

48 胡京        Hú jīng   หูจิง

49 胡云翔    Húyúnxiáng   หูหยุนเสียง

50 胡辰        Hú chén   หูเฉิน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก