ชื่อภาษาจีนชายแซ่อู๋ 姓吴

ชื่อภาษาจีนชายแซ่อู๋ 姓吴

1 吴江雄    Wújiāng xióng   อู๋เจียงสง

2 吴烁黛    Wúshuòdài   อู๋ซั่วไต้

3 吴喜        Wú xǐ   อู๋สี่

4 吴烁古    Wú shuò gǔ   อู๋ซั่วกู่

5 吴菊清    Wújúqīng   อู๋ จวี๋ ชิง

6 吴烁钰    Wúshuòyù   อู๋ซั่ว ยู่ร์

7 吴冯昊    Wú féng hào   อู๋เฝิงห้าว

8 吴敏敏    Wúmǐnmǐn   อู๋หมินหมิ่น

9 吴定高    Wúdìnggāo   อู๋ติ้งเกา

10 吴晓华    Wúxiǎohuá   อู๋เสี่ยวหวา

11 吴昊轩    Wúhàoxuān   อู๋ห้าวซวน

12 吴建豪    Wújiànháo   อู๋เจี้ยนหาว

13 吴烁习    Wúshuòxí   อู๋ซั่วสี

14 吴烁渊    Wúshuòyuān   อู๋ซั่วเยียน

15 吴文聚    Wúwénjù อู๋เหวิน จวี้

16 吴晓骞    Wúxiǎoqiān   อู๋เสี่ยวเชียน

17 吴烁箐    Wúshuòqìng   อู๋ซั่วชิ่ง

18 吴烁雅    Wúshuòyǎ   อู๋ซั่ว อย่า

19 吴谨帆    Wújǐnfān   อู๋จิ่นฟาน

20 吴烁泉    Wúshuòquán   อู๋ซั่วฉวน

21 吴朝云    Wúcháoyún   อู๋เฉาหยุน

22 吴丽坤    Wúlìkūn   อู๋ลี่คุน

23 吴婕        Wú jié   อู๋เจี๋ย

24 吴烁圆    Wúshuòyuán   อู๋ซั่วเหยียน

25 吴烁颀    Wúshuòqí   อู๋ซั่วฉี

26 吴烁雨    Wúshuòyǔ   อู๋ซั่ว อยู่ร์

27 吴咏绮    Wúyǒngqǐ   อู๋โหยงฉี่

28 吴烁梦    Wúshuòmèng   อู๋ซั่วเมิ่ง

29 吴强午    Wúqiáng wǔ   อู๋เฉียงอู่

30 吴欣潼    Wúxīntóng   อู๋ซินถง

31 吴朝晨    Wúcháochen   อู๋เฉาเซิน

32 吴蜜       Wú mì   อู๋มี่เอ่อ

33 吴咏淇    Wúyǒngqí   อู๋โหย่ง

34 吴烁谷    Wúshuògǔ   อู๋ซั่วกู่

35 吴泽远    Wúzéyuǎn   อู๋เจ๋อเหยี่ยน

36 吴烁韵    Wúshuòyùn   อู๋ซั่วยุ่น

37 吴仕森    Wúshìsēn   อู๋ซื่อเซิน

38 吴烁歌    Wúshuògē   อู๋ซั่วเกอ

39 吴玉莲    Wúyùlián   อู๋ยู่ร์ เหลียน

40 吴欢        Wú huan   อู๋ฮวน

41 吴星万    Wú xīng wàn   อู๋ซิงว่าน

42 吴迎第    Wú yíng dì   อู๋อี๋ตี้

43 吴心如    Wúxīnrú   อู๋ซินหรู

44 吴彬彬    Wúbīnbīn   อู๋ปินปิน

45 吴烁荠    Wúshuòjì   อู๋ซั่วจี้

46 吴烁曼    Wú shuò màn   อู๋ซั่วม่าน

47 吴烁舟    Wúshuòzhōu   อู๋ซั่วโจว

48 吴烁鸽    Wú shuò gē   อู๋ซั่วเกอ

49 吴烁阳    Wúshuòyáng   อู๋ซั่วหยาง

50 吴心潼    Wúxīntóng   อู๋ซินถง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก