ชื่อภาษาจีนชายแซ่เกา 姓高

ชื่อภาษาจีนชายแซ่เกา 姓高

1 高苏祺    gāosūqí   เกาซูฉี

2 高焕炳    gāohuànbǐng   เกาฮ่วนปิ่ง

3 高天杰    gāotiānjié  เกาเทียนเจี๋ย

4 高 瑞涵   gāoruìhán   เการุ่ยหาน

5 高通林    gāotōng lín   เกาทงหลิน

6 高润鸣    gāorùnmíng   เการุ่นหมิง

7 高天琦    gāotiānqí  เกาเทียนฉี

8 高铮武   gāozhēngwǔ   เกาเจิงอู่

9 高晴鸣    gāoqíngmíng   เกาฉิงหมิง

10 高庆超    gāoqìngchāo  เกาชิ่งเชา

11 高锐燊    gāoruìshēn   เการุ่ยเซิน

12 高梓壮    gāozǐzhuàng  เกาจื่อจ้วง

13 高 天越   gāo tiān yuè   เกาเทียนเย่

14 高悠文    gāoyōuwén   เกาโยวเหวิน

15 高一飞    gāo yī fēi   เกาอีเฟย

16 高挺鸣    gāo tǐng míng   เกาถิ่งหมิง

17 高泽方    gāozéfāng   เกาเจ๋อฟาง

18 高宏立    gāohóng lì   เกาหงลี่

19 高来铁    gāo lái tiě   เกาไหลเถี่ย

20 高绪海    gāoxùhǎi  เกาซวี่ไห่

21 高立奇    gāolìqí   เกาลี่ฉี

22 高启森    gāo qǐ sēn   เกาฉี่เซิน

23 高羽轩    gāo yǔ xuān   เกา หยี่ซวน

24 高一清    gāo yī qīng   เกาอีชิง

25 高燊瑞    gāo shēn ruì   เกาเซินรุ่ย

26 高圣哲    gāoshèngzhé   เกาเซิ่งเจ๋อ

27 高梓舒    gāozǐshū   เกาจื่อซู

28 高泽泽    gāozézé   เกาเจ๋อเจ๋อ

29 高林阳    gāolín yáng  เกาหลินหยาง

30 高 明聪    gāomíng cōng  เกาหมิงชง

31 高展鹏    gāozhǎnpéng   เกาจ่านเผิง

32 高卓宇    gāo zhuō yǔ   เกาจัว หยี่

33 高先泽    gāo xiān zé   เกาเซียนเจ๋อ

34 高杰耀    gāojié yào   เกาเจี๋ยเย่า

35 高梓博    gāozǐbó   เกาจื่อโป๋

36 高振鸣    gāozhènmíng   เกาเจิ้นหมิง

37 高钧曦    gāojūnxī   เกาจุนซี

38 高玉辉    gāoyù huī   เกา ยี่ ฮุย

39 高熙鸣    gāoxīmíng   เกาซีหมิง

40 高元佳    gāo yuán jiā  เกาเหยียนเจีย

41 高振铭    gāozhènmíng   เกาเจิ้งหมิง

42 高承瑞    gāochéngruì   เกาเฉิงรุ่ย

43 高鸿轩    gāohóngxuān   เกาหงซวน

44 高晟宇    gāo chéng yǔ   เกาเฉิง หยี่

45 高瑞强    gāo ruì qiáng   เการุ่ยเฉียง

46 高华瑞    gāohuáruì   เกาหวารุ่ย

47 高健涵    gāojiànhán   เกาเจี้ยนหาน

48 高于天    gāo yú tiān  เกา หยีเทียน

49 高翔辉    gāoxiáng huī   เกาเสียงฮุย

50 高明鸣    gāomíng míng  เกาหมิงหมิง

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก