ชื่อภาษาจีนชายแซ่เจิ้ง 姓郑

ชื่อภาษาจีนชายแซ่เจิ้ง 姓郑

1 郑宇祥    Zhèngyǔxiáng   เจิ้งหยี่เสียง

2 郑仁艺    Zhèngrényì   เจิ้งเหรินอี้

3 郑杰峥    Zhèngjiézhēng   เจิ้งเจี๋ยเจิง

4 郑朝邦    Zhèngcháobāng   เจิ้งเฉาปาง

5 郑家轩    Zhèngjiāxuān   เจิ้งเจียซวน

6 郑智钧    Zhèngzhìjūn   เจิ้งจื้อจูน

7 郑宇迪    Zhèngyǔdí   เจิ้งหยี่ตี๋

8 郑思浩    Zhèngsīhào   เจิ้งซือห้าว

9 郑天琦    Zhèngtiānqí   เจิ้งเทียนฉี

10 郑永仁    Zhèngyǒngrén   เจิ้งโหย่งเหริน

11 郑楷尧    Zhèng kǎi yáo   เจิ้งไข่เหยา

12 郑楚淇    Zhèngchuqí   เจิ้งฉุ่ฉี

13 郑佳浩    Zhèng jiāhào   เจิ้งเจียห้าว

14 郑永宇    Zhèngyǒngyǔ   เจิ้งโหยงหยี่

15 郑楷顺    Zhèng kǎi shùn   เจิ้งไข่ซุ่น

16 郑杰熔    Zhèng jié róng   เจิ้งเจี๋ยหรง

17 郑坤潇    Zhèng kūn xiāo   เจิ้งคุนเซียว

18 郑智镐    Zhèngzhìhào   เจิ้งจื้อห้าว

19 郑楷达    Zhèng kǎi dá   เจิ้งไข่ต๋า

20 郑蕴睿    Zhèngyùnruì   เจิ้งยุ่นรุ่ย

21 郑智镓    Zhèngzhìjiā   เจิ้งจื้อเจีย

22 郑超为    Zhèng chāo wèi  เจิ้งเชาเว่ย

23 郑云瑞    Zhèngyúnruì   เจิ้งหยุนรุ่ย

24 郑一飞    Zhèngyīfēi   เจิ้งอีเฟย

25 郑泽睿    Zhèngzéruì   เจิ้งเจ๋อรุ่ย

26 郑伊一    Zhèng yī yī   เจิ้งอีอี

27 郑若轩    Zhèngruòxuān   เจิ้งรั่วซวน

28 郑善元    Zhèngshànyuán   เจิ้งซ่านหยวน

29 郑亦言    Zhèngyìyán   เจิ้งอี้เหยียน

30 郑立槺    Zhènglìkāng   เจิ้งลี่คาง

31 郑文贤    Zhèngwénxián   เจิ้งเหวินเสียน

32 郑锦涛    Zhèngjǐntāo   เจิ้งจิ่นเทา

33 郑辰晨    Zhèngchénchen   เจิ้งเฉินเซิน

34 郑钦恩    Zhèngqīn’ēn   เจิ้งชินเอิน

35 郑子义    Zhèngziyì   เจิ้งจื้ออี้

36 郑钧文    Zhèngjūn wén   เจิ้งจูนเหวิน

37 郑羽轩    Zhèng yǔ xuān   เจิ้งหยี่ซวน

38 郑慧位    Zhèng huì wèi   เจิ้งฮุ่ยเว่ย

39 郑博铭    Zhèngbómíng   เจิ้งโป๋หมิง

40 郑泽泽    Zhèngzézé   เจิ้งเจ๋อเจ๋อ

41 郑书泽    Zhèngshūzé   เจิ้งซูเจ๋อ

42 郑卓宁    Zhèngzhuōníng   เจิ้งจัวหนิง

43 郑立诚    Zhènglìchéng   เจิ้งลี่เฉิง

44 郑钦峰    Zhèngqīnfēng   เจิ้งชินเฟิง

45 郑楷敬    Zhèng kǎi jìng   เจิ้งไข่จิ้ง

46 郑文钧    Zhèngwénjūn   เจิ้งเหวินจูน

47 郑若飞    Zhèngruòfēi   เจิ้งรั่วเฟย

48 郑立泽    Zhèng lìzé   เจิ้งลี่เจ๋อ

49 郑梓昱    Zhèngzǐyù   เจิ้งจื่อยี่

50 郑永贤    Zhèngyǒngxián   เจิ้งโหย่งเฉียน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก