ชื่อภาษาจีนชายแซ่เฉิน 姓陈

ชื่อภาษาจีนชายแซ่เฉิน 姓陈

1 陈静林    Chénjìnglín  เฉินจิ้งหลิน

2 陈律        Chén lǜ  เฉินลู่ร์

3 陈德明    Chéndémíng  เฉินเต๋อหมิง

4 陈学奕    Chénxuéyì  เฉินเสียอี้

5 陈小可    Chén xiǎo kě  เฉินเสียวเข่อ

6 陈俪        Chén lì  เฉินลี่

7 陈健豪    Chénjiànháo   เฉินเจี้ยนเหา

8 陈宗贵    Chén zōngguì   เฉินจงกุ้ย

9 陈义        Chén yì   เฉินอี้

10 陈昱修    Chényùxiū   เฉินยู่ร์ซิว

11 陈雪含    Chén xuě hán   เฉินเสี่ยหาน

12 陈丽葶    Chénlìtíng   เฉินลี่ถิง

13 陈海明    Chénhǎimíng   เฉินไฮ่หมิง

14 陈学艺    Chénxuéyì   เฉินเสียอี้

15 陈亚君    Chényàjūn   เฉินย่าจุน

16 陈汉辉    Chénhànhuī   เฉินฮ่านฮุย

17 陈卿青    Chén qīng qīng   เฉินชิงชิง

18 陈跃如    Chén yuèrú   เฉินเย่หรู

19 陈玉峰    Chényùfēng   เฉินยู่ร์เฟิง

20 陈加茵    Chénjiāyīn   เฉินเจียอิน

21 陈鹭晰    Chén lù xī   เฉินลู่ซี

22 陈禹锟    Chényǔkūn   เฉิน อยู่ร์คุน

23 陈玉清    Chényùqīng   เฉินยู่ร์ ชิง

24 陈静娴    Chénjìngxián   เฉินจิ้งเสียน

25 陈静忆    Chénjìngyì   เฉินจิ้งอี้

26 陈汉兰    Chénhànlán   เฉินฮ่านหลาน

27 陈中一    Chén zhōng yī   เฉินจงอี

28 陈语靓    Chén yǔ jìng   เฉินอยู่ร์จิ้ง

29 陈良雨    Chénliángyǔ   เฉินเหลียงอยู่ร์

30 陈立联    Chénlìlián   เฉินลี่เหลียน

31 陈姿含    Chén zī hán   เฉินจือหาน

32 陈聿锟    Chényùkūn   เฉินยู่คุน

33 陈吴酿    Chén wú niàng   เฉินอู๋เนี่ยง

34 陈伟鸿    Chénwěihóng   เฉินเหว่ยหง

35 陈静宜    Chénjìngyi   เฉินจิ้งอี

36 陈思扬    Chénsīyáng   เฉินซือหยาง

37 陈尹子    Chényǐnzi   เฉินอิ่นจือ

38 陈添翼    Chéntiānyì   เฉินเทียนอี้

39 陈雨靓    Chényǔjìng   เฉินอยู่ร์ จิ้ง

40 陈昱锟    Chényùkūn   เฉินยู่ร์ คุน

41 陈文碧    Chénwénbì   เฉินเหวินปี้

42 陈彦羽    Chényànyǔ   เฉินเยี่ยน อยู่ร์

43 陈海平    Chén hǎipíng   เฉินไฮ่ผิง

44 陈善国    Chénshànguó   เฉินซ่านกั๋ว

45 陈红明    Chénhóngmíng   เฉินหงหมิง

46 陈蕊        Chén ruǐ   เฉิน หรุ่ย

47 陈清卿    Chénqīngqīng   เฉินชิงชิง

48 陈冬露    Chéndōnglù   เฉินตงลู่

49 陈文珂    Chénwénkē   เฉินเหวินเคอ

50 陈禺锟    Chényúkūn   เฉิน หยูร์ คุน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก