ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่กัว 姓郭

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่กัว 姓郭

1 郭欣源    Guōxīnyuán   กัวซินเหยียน

2 郭晨新    Guōchénxīn   กัวเฉินซิน

3 郭肃涵    Guōsùhán   กัวซู่หาน

4 郭美英    Guō měiyīng   กัวเหม่ยอิง

5 郭瑞涵    Guōruìhán   กัวรุ่ยหาน

6 郭立城    Guōlìchéng   กัวลี่เฉิง

7 郭莹莹    Guōyíngyíng   กัวอิ๋งอิ๋ง

8 郭佩宁    Guōpèiníng   กัวเพ่ยหนิง

9 郭钰新    Guōyùxīn   กัว ยี่ซิน

10 郭花艳    Guōhuāyàn   กัวฮวาเยี่ยน

11 郭琪慧    Guōqíhuì   กัวฉีฮุ่ย

12 郭宇琪    Guōyǔqí   กัว อยู่ร์ฉี

13 郭璐梅    Guōlùméi   กัวลู่เหมย

14 郭家格    Guō jiā gé   กัวเจียเก๋อ

15 郭振洋    Guōzhènyáng   กัวเจิ้นหยาง

16 郭莉莉    Guō lìlì   กัวลี่ลี่

17 郭玟心    Guōwénxīn   กัวเหวินซิน

18 郭文瑄    Guōwénxuān   กัวเหวินซวน

19 郭雨岸    Guōyǔ’àn   กัว หยี่ อ้าน

20 郭景羡    Guō jǐng xiàn   กัวจิ่งเซี่ยน

21 郭倩宁    Guōqiànníng   กัวเชี่ยนหนิง

22 郭立凝    Guōlìníng   กัวลี่หนิง

23 郭若清    Guōruòqīng   กัวรั่วชิง

24 郭飞玉    Guōfēiyù   กัวเฟยยี่

25 郭子辛    Guōzixīn   กัวจื่อซิน

26 郭凌畅    Guō líng chàng   กัวหลิงช่าง

27 郭雯萱    Guōwénxuān   กัวเหวินซวน

28 郭立云    Guōlìyún   กัวลี่หยุน

29 郭涵青    Guōhánqīng   กัวหานชิง

30 郭果榕    Guōguǒróng   กัวกั่วหรง

31 郭静坤    Guōjìngkūn   กัวจิ้งคุน

32 郭宇晔    Guōyǔyè   กัวหยี่เย่

33 郭桂佑    Guōguìyòu   กัวกุ้ยโย่ว

34 郭斯歆    Guō sī xīn   กัวซือซิน

35 郭影蓉    Guōyǐngróng   กัวอิ่งหรง

36 郭雯玉    Guōwényù   กัวเหวินยี่

37 郭于敏    Guōyúmǐn   กัวหยีหมิ่น

38 郭润萱    Guō rùn​​xuān   กัวรุ่นซวน

39 郭嘉馨    Guōjiāxīn   กัวเจียซิน

40 郭静宜    Guōjìngyi   กัวจิ้งอี

41 郭静怡    Guōjìngyí   กัวจิ้งอี๋

42 郭立睿    Guōlìruì   กัวลี่รุ่ย

43 郭喜瑶    Guōxǐyáo   กัวสี่เหยา

44 郭顺菁    Guōshùnjīng  กัวซุ่นจิง

45 郭芝涵    Guōzhīhán   กัวจือหาน

46 郭希新    Guōxīxīn   กัวซีซิน

47 郭若华    Guōruòhuá   กัวรั่วหวา

48 郭佳恩    Guōjiā’ēn   กัวเจียเอิน

49 郭昀熙    Guō yún xī   กัวหยุนซี

50 郭宇涵    Guōyǔhán กัวหยี่หาน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก