ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จาง 姓张

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จาง 姓张

1 张倩囡   Zhāngqiànnān  จางเชี่ยนนาน

2 张九妹   Zhāngjiǔmèi  จางจิ่วเม่ย

3 张荣萍   Zhāngróngpíng  จางหรงผิง

4 张靖颖   Zhāngjìngyǐng  จางจิ้งหยิ่ง

5 张铧文   Zhānghuáwén  จางหวาเหวิน

6 张云萍   Zhāngyúnpíng  จางหยุนผิง

7 张君玉   Zhāngjūnyù  จางจุนยู่ร์

8 张琳鑫   Zhānglínxīn  จางหลินซิน

9 张妍宜   Zhāngyányi  จางเหยียนอี้

10 张燕妮   Zhāngyànnī  จางเยี่ยนนี

11 张娜玲   Zhāngnàlíng  จางน่าหลิง

12 张绮文   Zhāngqǐwén  จางฉี่เหวิน

13 张倩瑗   Zhāngqiànyuàn  จางเชี่ยนย่วน

14 张玉琼   Zhāngyùqióng  จางยู่ร์ฉง

15 张薇丽   Zhāngwēilì  จางเวยลี่

16 张纪雪   Zhāngjìxuě  จางจี้เสี่ย

17 张恒洁   Zhānghéngjié  จางเหิงเจี๋ย

18 张芳梅   Zhāngfāngméi  จางฟางเหม่ย

19 张妙怡   Zhāngmiàoyí  จางเมี้ยวอี๋

20 张元丽   Zhāngyuánlì  จางหยวนลี่

21 张琳童   Zhānglíntóng  จางหลินถง

22 张媛檬   Zhāngyuànméng  จางย่วนเหมิง

23 张玲菲   Zhānglíngfēi  จางหลิงเฟย

24 张琳萌   Zhāng lín méng  จางหลินเหมิง

25 张倩芸   Zhāngqiànyún  จางเชี่ยนหยุน

26 张孝英   Zhāng xiàoyīng  จางเซี่ยวอิง

27 张丹琼   Zhāngdānqióng  จางตานฉง

28 张琳淼   Zhānglínmiǎo  จางหลินเหมี่ยว

29 张慕雪   Zhāng mùxuě  จางมู่เสี่ย

30 张瑜琳   Zhāngyú lín  จางยู๋ร์หลิน

31 张舒琳   Zhāngshūlín  จางซูหลิน

32 张仁娟   Zhāngrénjuān  จางเหริน

33 张玲敏   Zhānglíngmǐn  จางหลิงหมิ่น

34 张琳欣   Zhānglínxīn  จางหลินซิน

35 张泰瑛   Zhāngtàiyīng  จางไท่อิง

36 张琳宛   Zhānglínwǎn  จางหลินหว่าน

37 张维琴   Zhāngwéiqín  จางเหวยฉิน

38 张琳燕   Zhānglínyàn  จางหลินเหยี่ยน

39 张莉华   Zhāng lìhuá  จางลี่ฮว๋า

40 张琳昆   Zhānglínkūn  จางหลินคุน

41 张晗琳   Zhānghánlín  จางหานหลิน

42 张坤美   Zhāngkūnměi  จางคุนเหม่ย

43 张亦倩   Zhāngyìqiàn  จางอี้เชี่ยน

44 张琳婷   Zhānglíntíng  จางหลินถิง

45 张云文   Zhāngyúnwén  จางหยุนเหวิน

46 张琳菀   Zhānglínwǎn  จางหลินหว่าน

47 张绪文   Zhāngxùwén  จางซู่ร์เหวิน

48 张芬娟   Zhāngfēnjuān  จางเฟิงจวน

49 张友红   Zhāngyouhóng  จางโยวหง

50 张韵娥   Zhāngyùn’é  จางยุ่นเอ๋อ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก