ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จู 姓朱

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จู 姓朱

1 朱若兮    Zhū ruò xī   จูรั่วซี

2 朱思佳    Zhūsījiā   จูซือเจีย

3 朱纯巧    Zhū chún qiǎo   จูฉุนเฉี่ยว

4 朱唐唐    Zhū táng táng   จูถางถาง

5 朱漪欣    Zhū yī xīn   จูอีซิน

6 朱姝巧    Zhū shū qiǎo   จูซูเฉี่ยว

7 朱奕忻    Zhūyìxīn   จูอี้ซิน

8 朱春丽    Zhūchūnlì   จูชุนลี่

9 朱一妉    Zhū yī dān   จูอีตาน

10 朱秋兴    Zhūqiūxìng   จูชิวซิ่ง

11 朱雯萱    Zhūwénxuān   จูเหวินซวน

12 朱晨瑾    Zhūchenjǐn   จูเชินจิ่ง

13 朱烁华    Zhūshuòhuá   จูซั่วหวา

14 朱芷涛    Zhūzhǐtāo   จูจื่อเทา

15 朱艺如    Zhūyìrú   จูอี้หรู

16 朱奕歆    Zhūyìxīn   จูอี้ซิน

17 朱宇涵    Zhūyǔ hán   จู หยี่ หาน

18 朱十萱    Zhūshíxuān   จูสือซวน

19 朱唐萱    Zhūtángxuān   จูถางซวน

20 朱盈静    Zhūyíngjìng   จูอิ๋งจิ้ง

21 朱伊丹    Zhū yīdān   จูอีตาน

22 朱韵琴    Zhūyùnqín   จูยุ่นฉิน

23 朱雯安    Zhūwén’ān   จูเหวินอาน

24 朱丽婷    Zhūlìtíng   จูลี่ถิง

25 朱明一    Zhū míng yī   จูหมิงอี

26 朱紫晴    Zhūzǐqíng   จูจื่อฉิง

27 朱胜玉    Zhūshèngyù   จูเซิ่งยี่

28 朱嘉鑫    Zhūjiāxīn   จูเจียซิน

29 朱佳晨    Zhūjiāchen   จูเจียเชิน

30 朱筱夙    Zhūxiǎosù   จูเสี่ยวซู่

31 朱纯雨    Zhūchúnyǔ   จูฉุน หยี่

32 朱可芢    Zhū kě rén   จูเข่อเหริน

33 朱彦蓉    Zhūyàn róng   จูเยี่ยน หรง

34 朱薇岚    Zhūwēilán   จูเวยเหลียน

35 朱雅靖    Zhū yǎjìng   จู อย่าจิ้ง

36 朱茜芷    Zhū qiàn zhǐ จูเชี่ยนจื่อ

37 朱美涛    Zhūměi tāo   จูเหม่ยเทา

38 朱芸雅    Zhūyúnyǎ   จูหยุน อย่า

39 朱天佳    Zhūtiānjiā   จูเทียนเจีย

40 朱紫然    Zhūzǐrán   จูจื่อหราน

41 朱丽蒨    Zhūlìqiàn   จูลี่เชี่ยน

42 朱翠瑶    Zhūcuìyáo   จูชุ่ยเหยา

43 朱可涵    Zhūkěhán   จูเข่อหาน

44 朱思琦    Zhūsīqí   จูซือฉี

45 朱妍彤    Zhūyántóng   จูเหยียนถง

46 朱永君    Zhūyǒngjūn   จูโหย่งจูน

47 朱惠宁    Zhūhuìníng   จูฮุ่ยหนิง

48 朱华馨    Zhūhuáxīn   จู หวาซิน

49 朱俊颖    Zhūjùn yǐng   จูจู้นอิ่ง

50 朱雯钰    Zhūwényù   จูเหวิน ยี่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก