ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ซุน 姓孙

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ซุน 姓孙

1 孙敏琳    Sūnmǐnlín   ซุนหมิ่นหลิน

2 孙枝琳    Sūnzhīlín   ซุนจือหลิน

3 孙于娟    Sūnyújuān   ซุน ยวี๋ จวน

4 孙佩文    Sūnpèiwén   ซุนเพ่ยเหวิน

5 孙丹婷    Sūndāntíng   ซุนตานถิง

6 孙汐琳    Sūnxīlín   ซุนซีหลิน

7 孙钰琳    Sūnyùlín   ซุน ยวี่ หลิน

8 孙榛琳    Sūn zhēn lín   ซุนเจินหลิน

9 孙蕊妍    Sūnruǐyán   ซุนหรุ่ยเหยียน

10 孙长丽    Sūnzhǎnglì   ซุนจ่างลี่

11 孙姝丽    Sūnshūlì   ซุนซูลี่

12 孙惠琳    Sūnhuìlín   ซุนฮุ่ยหลิน

13 孙多丽    Sūn duō lì   ซุนตัวลี่

14 孙虹霞    Sūnhóngxiá   ซุนหงเสีย

15 孙瑛那    Sūn yīng nà   ซุนอิงน่า

16 孙亚琼    Sūnyàqióng   ซุนย่าฉง

17 孙钰芳    Sūnyùfāng   ซุน ยวี่ ฟาง

18 孙琳榛    Sūnlínzhēn   ซุนหลินเจิน

19 孙睿妍    Sūnruìyán   ซุนรุ่ยเหยียน

20 孙若茹    Sūnruòrú   ซุนรั่วหรู

21 孙慧丽    Sūnhuìlì   ซุนฮุ่ยลี่

22 孙凤娅    Sūnfèngyà   ซุนเฟิ่งย่า

23 孙静冉    Sūnjìngrǎn   ซุนจิ้งหร่าน

24 孙育霞    Sūnyùxiá   ซุนยวี่เสีย

25 孙瑛娜    Sūnyīngnà   ซุนอิงน่า

26 孙瑛键    Sūnyīngjiàn   ซุนอิงเจี้ยน

27 孙德颖    Sūndéyǐng   ซุนเต๋ออิ่ง

28 孙桢琳    Sūnzhēnlín   ซุนเจินหลิน

29 孙依妍    Sūnyīyán   ซุนอีเหยียน

30 孙淑芬    Sūnshūfēn   ซุนซูเฟิน

31 孙书丽    Sūnshūlì   ซุนซูลี่

32 孙悦萍    Sūnyuèpíng   ซุนเย่ผิง

33 孙东霞    Sūndōngxiá   ซุนตงเสีย

34 孙章红    Sūnzhānghóng   ซุนจางหง

35 孙樱娜    Sūnyīngnà   ซุนอิงน่า

36 孙敏洁    Sūnmǐnjié   ซุนหมิ่นเจี๋ย

37 孙登梅    Sūndēngméi   ซุนเติงเหมย

38 孙轩琳    Sūnxuānlín   ซุนซวนหลิน

39 孙美娥    Sūnměi’é   ซุนเหม่ยเอ๋อ

40 孙洁梅    Sūnjiéméi   ซุนเจี๋ยเหมย

41 孙加琳    Sūnjiālín   ซุนเจียหลิน

42 孙瑛浚    Sūnyīngjùn   ซุนอิงจู้น

43 孙一倩    Sūnyīqiàn   ซุนอีเชี่ยน

44 孙乐妍    Sūnlèyán   ซุนเล่อเหยียน

45 孙凤文    Sūnfèngwén   ซุนฟิ่งเหวิน

46 孙潇琳    Sūnxiāolín   ซุนเซียวหลิน

47 孙立茹    Sūnlìrú   ซุนลี่หรู

48 孙舒琳    Sūnshūlín   ซุนซูหลิน

49 孙鸿霞    Sūnhóngxiá   ซุนหงเสีย

50 孙怡捷    Sūnyíjié   ซุนอี๋เจีย

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก