ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หม่า 姓马

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หม่า 姓马

1 马悦朝    Mǎyuècháo   หม่าเย่เฉา

2 马永宁    Mǎ yǒngníng   หม่าโหย่งหนิง

3 马瑞涵    Mǎruìhán   หม่ารุ่ยหาน

4 马莹莹    Mǎyíngyíng   หม่าอิ๋งอิ๋ง

5 马金芫    Mǎ jīn yán   หม่าจินเหยียน

6 马莹锈    Mǎ yíng xiù   หม่าอิ๋งซิ่ว

7 马锦颖    Mǎjǐnyǐng   หม่าจิ่นอิ่ง

8 马珊珊    Mǎshānshān   หม่าซานซาน

9 马昕芮    Mǎ xīn ruì   หม่าซินรุ่ย

10 马沈娇    Mǎ chén jiāo   หม่าเฉินเจียว

11 马敏昕    Mǎmǐnxīn   หม่าหมิ่นซิน

12 马若清    Mǎruòqīng   หม่ารั่วชิง

13 马一格    Mǎ yī gé   หม่าอีเก๋อ

14 马珈锋    Mǎjiāfēng   หม่าเจียเฟิง

15 马安乐    Mǎ ānlè   หม่าอานเล่อ

16 马誉晋    Mǎ yù jìn   หม่า ยวี่จิ้น

17 马梦秋    Mǎmèngqiū   หม่าเมิ้งชิว

18 马靖靖    Mǎjìngjìng   หม่าจิ้งจิ้ง

19 马银灵    Mǎyínlíng   หม่าอิ๋นหลิง

20 马倩宇    Mǎqiànyǔ   หม่าเชี่ยนหยี่

21 马梦璐    Mǎmènglù   หม่าเมิ่งลู่

22 马萌慧    Mǎ méng huì   หม่าเหมิงฮุ่ย

23 马雅纯    Mǎ yǎchún   หมา อย่าฉุน

24 马金露    Mǎjīnlù   หม่าจินลู่

25 马苏馨    Mǎsūxīn   หม่าซูซิน

26 马静舒    Mǎjìngshū   หม่าจิ้งซู

27 马舒锦    Mǎ shū jǐn   หม่าซูจิ่น

28 马静怡    Mǎjìngyí   หม่าจิ้งอี๋

29 马清怡    Mǎqīngyí   หม่าชิงอี๋

30 马诚传    Mǎ chéng chuán  หม่าเฉิงฉวน

31 马萧玲    Mǎ xiāo líng   หม่าเซียวหลิง

32 马昕蕾    Mǎxīnlěi   หม่าซินเหล่ย

33 马誉肽    Mǎ yù tài  หม่า ยี่ไท่

34 马超楠    Mǎchāo nán   หม่าเชาหนาน

35 马和瑞    Mǎ hé ruì   หม่าเหอรุ่ย

36 马宇涵    Mǎyǔhán   หม่า อยู่ร์หาน

37 马媛薇    Mǎyuànwēi   หม่าเยี่ยนเวย

38 马瑞迪    Mǎruìdí   หม่ารุ่ยตี๋

39 马煜然    Mǎyùrán   หม่ายี่หราน

40 马誉琼    Mǎyùqióng  หม่ายี่ฉง

41 马静妍    Mǎ jìng yán   หม่าจิ้งเหยียน

42 马骥德    Mǎjìdé   หม่าจี้เต๋อ

43 马誉田    Mǎ yùtián   หม่ายี่เถียน

44 马誉芸    Mǎyùyún  หม่ายี่หยุน

45 马雯璇    Mǎ wén xuán   หม่าเหวินสวน

46 马若绅    Mǎ ruò shēn   หม่ารั่วเซิน

47 马誉沿    Mǎ yù yán   หม่ายี่เหยียน

48 马若雯    Mǎruòwén   หม่ารั่วเหวิน

49 马美鑫    Mǎměixīn   หมาเหม่ยซิน

50 马妍泽    Mǎ yán zé   หม่าเหยียนเจ๋อ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก