ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลัว 姓罗

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลัว 姓罗

1 罗羽鸿    Luó yǔ hóng   หลัวหยี่หง

2 罗潇雨    Luóxiāoyǔ   หลัวเซียวหยี่

3 罗瑞涵    Luóruìhán   หลัวรุ่ยหาน

4 罗秋玉    Luóqiūyù   หลัวชิว ยวี่

5 罗宇琪    Luóyǔ qí   หลัวหยี่ฉี

6 罗湘仪    Luóxiāngyí   หลัวเซียงอี๋

7 罗嘉英    Luó jiāyīng   หลัวเจียอิง

8 罗珊珊    Luóshānshān   หลัวซานซาน

9 罗莉莉    Luó lìlì   หลัวลี่ลี่

10 罗倩宁    Luóqiànníng   หลัวเชี่ยนหนิง

11 罗春丽    Luóchūnlì   หลัวชุนลี่

12 罗蕴瑶    Luóyùnyáo   หลัวยุ่นเหยา

13 罗楚欣    Luóchuxīn   หลัวชูซิน

14 罗钰文    Luóyùwén   หลัวยี่เหวิน

15 罗喻丹    Luó yù dān   หลัวยี่ตาน

16 罗夕懿    Luó xī yì   หลัวซีอี้

17 罗泽云    Luózéyún   หลัวเจ๋อหยุน

18 罗婉若    Luówǎnruò   หลัวหว่านรั่ว

19 罗雯翠    Luó wén cuì   หลัวเหวินชุ่ย

20 罗梦岚    Luómènglán   หลัวเมิ่งหลาน

21 罗楚媱    Luó chu yáo   หลัวชูเหยา

22 罗素梅    Luósù méi   หลัวซู่เหมย

23 罗三宁    Luó sān níng   หลัวซานหนิง

24 罗婷芝    Luótíngzhī   หลัวถิงจือ

25 罗兰秋    Luólán qiū   หลัวหลานชิว

26 罗清媛    Luóqīngyuàn   หลัวชิงเยี่ยน

27 罗媛薇    Luóyuànwēi   หลัวเยี่ยนเวย

28 罗钦心    Luó qīn xīn   หลัวชินซิน

29 罗婕仪    Luó jié yí   หลัวเจี๋ยอี๋

30 罗雅颖    Luóyǎyǐng   หลัวอี๋อิ่ง

31 罗小莎    Luó xiǎo shā   หลัวเสี่ยวซา

32 罗慧芹    Luóhuìqín   หลัวฮุ่ยฉิน

33 罗心桃    Luóxīntáo   หลัวซินเถา

34 罗媛婷    Luóyuàntíng   หลัวเยี่ยนถิง

35 罗燕瑶    Luóyànyáo   หลัวเยี่ยนเหยา

36 罗昌逸    Luóchāngyì   หลัวชางอี้

37 罗媛满    Luó yuàn mǎn   หลัวเยี่ยนหม่าน

38 罗灵阳    Luó líng yáng   หลัวหลิงหยาง

39 罗娟清    Luójuānqīng   หลัวจวนชิง

40 罗喻铭    Luóyùmíng   หลัว ยวี่หมิง

41 罗曼玟    Luómàn wén   หลัวม่านเหวิน

42 罗雅菲    Luóyǎfēi    หลัว อย่าเฟย

43 罗莎婷    Luó shā tíng   หลัวซาถิง

44 罗蓓妍    Luó bèi yán   หลัวเป้ยเหยียน

45 罗诗诗    Luó shī shī   หลัวซือซือ

46 罗君宜    Luójūnyi   หลัวจูนอี

47 罗渊一    Luó yuān yī   หลัวเยียนอี

48 罗友云    Luóyouyún   หลัวโยวหยุน

49 罗清宇    Luóqīngyǔ   หลัวชิง หยี่

50 罗静宇    Luójìngyǔ   หลัวจิ้ง หยี่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก