ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลิว 姓刘

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลิว 姓刘

 

1 刘宵琳    Liú xiāo lín    หลิวเซียวหลิน

2 刘小妍    Liúxiǎoyán    หลิวเสี่ยวเหยียน

3 刘汐莹    Liúxīyíng    หลิวซีอิ๋ง

4 刘传玉    Liúchuányù    หลิวฉวนยู่ร์

5 刘诗悦    Liúshīyuè    หลิวซือเย่

6 刘明媛    Liúmíngyuàn    หลิวหมิงหย่วน

7 刘成洁    Liúchéngjié    หลิวเฉิงเจี๋ย

8 刘蕴婵    Liúyùnchán    หลิวยุ่นฉาน

9 刘竟文    Liújìngwén    หลิวจิ้งเหวิน

10 刘燕芝    Liúyànzhī   หลิวเยี่ยนจือ

11 刘慧婧    Liúhuìjìng    หลิวฮุ่ยจิ้ง

12 刘子秀    Liúzixiù    หลิวจื่อซิ่ว

13 刘惜莹    Liúxīyíng    หลิวซีอิ๋ง

14 刘方颖    Liúfāngyǐng    หลิวฟางอิ่ง

15 刘家霞    Liújiāxiá    หลิวเจียเสีย

16 刘筱琳    Liúxiǎolín    หลิวเสี่ยวหลิน

17 刘建玲    Liújiànlíng    หลิวเจี้ยนหลิง

18 刘溪婵    Liúxīchán    หลิวซีฉาน

19 刘溢文    Liúyìwén    หลิวอี้เหวิน

20 刘怡岑    Liúyícén    หลิวอี๋เฉิน

21 刘婵瑶    Liúchányáo    หลิวฉานเหยา

22 刘忻怡    Liú xīn yí    หลิวซินอี๋

23 刘浠莹    Liú xī yíng    หลิวซีอิ๋ง

24 刘方琳    Liúfānglín    หลิวฟางหลิน

25 刘怡文    Liúyíwén    หลิวอี๋เหวิน

26 刘鹰娜    Liú yīng nà    หลิวอิงน่า

27 刘怡畅    Liú yí chàng    หลิวอี๋ช่าง

28 刘韵婵    Liúyùnchán    หลิวยุ่นฉาน

29 刘婧童    Liú jìng tóng   หลิวจิ้งถง

30 刘燕喃    Liú yàn nán    หลิวเยี่ยนหนาน

31 刘士芬    Liúshìfēn    หลิวซื่อเฟิง

32 刘月莹    Liúyuèyíng    หลิวเย่อิ๋ง

33 刘曦莹    Liúxīyíng    หลิวซีอิ๋ง

34 刘瑞霞    Liúruìxiá    หลิวรุ่ยเสีย

35 刘界霞    Liújièxiá    หลิวเจี้ยเสีย

36 刘莺娜    Liúyīngnà    หลิวอิงน่า

37 刘雯婷    Liúwéntíng    หลิวเหวินถิง

38 刘栖婵    Liúqīchán    หลิวชีฉาน

39 刘月霞    Liúyuèxiá    หลิวเย่เสีย

40 刘燕呢    Liú yàn ne    หลิวเยี่ยนเนอ

41 刘睿琳    Liúruìlín    หลิวรุ่ยหลิน

42 刘如美    Liúrúměi    หลิวหรูเหม่ย

43 刘茜莹    Liúqiànyíng    หลิวเชี่ยนอิ๋ง

44 刘秀言    Liúxiù yán    หลิซิ่วเหยียน

45 刘宗娥    Liúzōng’é    หลิวจงเอ๋อ

46 刘瑛娜    Liúyīngnà    หลิวอิงน่า

47 刘芮雪    Liúruìxuě    หลิวรุ่ยเสี่ย

48 刘悉婵    Liú xī chán    หลิวซีฉาน

49 刘有文    Liúyǒuwén    หลิวโหย่วเหวิน

50 刘锦莹    Liújǐnyíng    หลิวจิ่นอิ๋ง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก