ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลี่ 姓李

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลี่ 姓李

1 李娅贤    Lǐyà xián  หลี่ย่าเสียน

2 李双怡    Lǐshuāngyí  หลี่ซวงอี๋

3 李娅娴    Lǐ yà xián  หลี่ย่าเสียน

4 李双洁    Lǐshuāngjié  หลี่ซวงเจี๋ย

5 李梓瑶    Lǐzǐyáo  หลีจื่อเหยา

6 李雅琳    Lǐyǎlín  หลีอย่าหลิน

7 李妍泽    Lǐyánzé  หลี่หยานเจ๋อ

8 李润玲    Lǐrùnlíng  หลี่รุ่นหลิง

9 李润婷    Lǐrùntíng  หลี่รุ่นถิง

10 李姝蓉    Lǐshūróng  หลี่ซูหรง

11 李玲彩    Lǐlíngcǎi  หลี่หลงฉ่าย

12 李海玉    Lǐhǎiyù  หลีไห่ยู่ร์

13 李琰婷    Lǐ yǎn tíng  หลีเหยี่ยนถิง

14 李海颖    Lǐhǎiyǐng  หลีไห่อิ่ง

15 李昱瑶    Lǐyùyáo  หลี่ยู่ร์เหยา

16 李心梅    Lǐxīnméi  หลี่ซินเหมย

17 李秋瑶    Lǐqiūyáo  หลี่ชิวเหยา

18 李卉艳    Lǐhuìyàn  หลี่ฮุ่ยเยี่ยน

19 李泽冉    Lǐzérǎn  หลี่เจ๋อหร่าน

20 李爱丽    Lǐàilì  หลี่อ้ายลี่

21 李连花    Lǐliánhuā  หลี่เหลียนฮวา

22 李玲凤    Lǐlíngfèng  หลี่หลิงเฟิ่ง

23 李玲珍    Lǐlíngzhēn  หลี่หลิงเจิน

24 李玲芳    Lǐlíngfāng  หลี่หลิงฟาง

25 李玲娟    Lǐlíngjuān  หลี่หลิงจวน

26 李玲霞    Lǐlíngxiá  หลี่หลิงเสีย

27 李玲香    Lǐ língxiāng  หลี่หลิงเซียง

28 李海琴    Lǐhǎiqín  หลีไห่ฉิน

29 李玲琪    Lǐlíngqí  หลี่หลิงฉี

30 李葶婷    Lǐtíngtíng  หลี่ถิงถิง

31 李蔓娅    Lǐmànyà  หลี่ม่านย่า

32 李语琼    Lǐyǔqióng  หลี อยู่ร์ฉง

33 李宇琼    Lǐyǔqióng  หลี อยู่ร์ฉง

34 李婧秀    Lǐ jìng xiù  หลี่จิ้งซิ่ว

35 李蓉苹    Lǐróngpíng  หลี่หรงผิง

36 李林蓉    Lǐlínróng  หลี่หลินหรง

37 李沁玲    Lǐ qìn líng  หลี่ชิ่นหลิง

38 李传玉    Lǐchuányù  หลี่ฉวนยู่ร์

39 李琳雪    Lǐlínxuě  หลี่หลินเสี่ย

40 李玲梅    Lǐlíngméi  หลี่หลิงเหมย

41 李茹莉    Lǐrúlì  หลี่หรูลี่

42 李寄瑶    Lǐjìyáo  หลี่จี้เหยา

43 李活英    Lǐhuó yīng  หลี่หัวอิง

44 李小洁    Lǐxiǎojié  หลี่เสี่ยวเจี๋ย

45 李雨琼    Lǐyǔqióng  หลี อยู่ร์ฉง

46 李梦茹    Lǐmèngrú  หลี่เมิ่งหรู

47 李丽琼    Lǐlìqióng  หลี่ลี่ฉง

48 李汶妍    Lǐwèn yán  หลี่เวิ่นเหยียน

49 李成艳    Lǐchéngyàn  หลี่เฉิงเยี่ยน

50 李妍璇    Lǐyánxuán  หลี่เหยียนซวน

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก