ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หวง 姓黄

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หวง 姓黄

1 黄镜蓉    Huángjìngróng  หวงจิ้งหรง

2 黄琬莹    Huángwǎnyíng  หวงหว่านอิ๋ง

3 黄佳婷    Huángjiātíng  หวงเจียถิง

4 黄苏艳    Huángsūyàn  หวงซูเยี่ยน

5 黄思妍    Huángsīyán  หวงซือเหยียน

6 黄远悦    Huángyuǎnyuè  หวงหย่วนเย่

7 黄苡琳    Huángyǐlín  หวงอี่หลิน

8 黄颖英    Huángyǐngyīng  หวงอิ่งอิง

9 黄爱文    Huáng’àiwén  หวงอ้ายเหวิน

10 黄琴琴    Huángqínqín  หวงฉินฉิน

11 黄润红    Huángrùnhóng  หวงรุ่นหง

12 黄永婧    Huángyǒngjìng  หวงโหย่งจิ้ง

13 黄婷柳    Huángtíngliǔ  หวงถิงหลิ่ว

14 黄燕鸿    Huángyànhóng  หวงเยี่ยนหง

15 黄卓媛    Huángzhuōyuàn  หวงจัวย่วน

16 黄细红    Huángxìhóng  หวงซี่หง

17 黄曦莹    Huángxīyíng  หวงซีอิ๋ง

18 黄琳斐    Huánglínfěi  หวงหลินเฝ่ย

19 黄皎洁    Huáng jiǎojié  หวงเจี่ยวเจี๋ย

20 黄明文    Huáng míngwén  หวงหมิงเหวิน

21 黄东玲    Huángdōnglíng  หวงตงหลิง

22 黄善瑛    Huáng shànyīng  หวงซ่านอิง

23 黄琴笙    Huángqínshēng  หวงฉินเซิง

24 黄亚玲    Huángyàlíng  หวงย่าหลิง

25 黄维萍    Huángwéipíng  หวงเหวยผิง

26 黄罗娜    Huáng luónà  หวงหลัวน่า

27 黄惠娟    Huánghuìjuān  หวงฮุ่ยจวน

28 黄楚茹    Huángchurú  หวงชูหรู

29 黄英娜    Huángyīngnà  หวงอิงน่า

30 黄榕萍    Huángróngpíng  หวงหรงผิง

31 黄春美    Huáng chūnměi  หวงชูเหม่ย

32 黄清玉    Huángqīngyù  หวงชิงยู่

33 黄立萍    Huánglìpíng  หวงลี่ผิง

34 黄娅鑫    Huáng yà xīn  หวงย่าซิน

35 黄玲娣    Huánglíngdì  หวงหลิงตี้

36 黄满婷    Huángmǎntíng  หวงหม่านถิง

37 黄云瑶    Huángyúnyáo  หวงหยุนเหยา

38 黄紫霞    Huángzǐxiá  หวงจื่อเสีย

39 黄锡婷    Huángxītíng หวงซีถิง

40 黄绍玉    Huángshàoyù  หวงเซ่ายู่

41 黄玲雯    Huánglíngwén  หวงหลิงเหวิน

42 黄鑫玉    Huángxīn yù  หวงซินยู่

43 黄茹洁    Huángrújié  หวงหรูเจี๋ย

44 黄丽洁    Huánglìjié  หวงลี่เจี๋ย

45 黄启玉    Huángqǐyù  หวงฉี่ยู่

46 黄乙玲    Huángyǐlíng  หวงอี่หลิง

47 黄曦瑶    Huángxīyáo  หวงซีเหยา

48 黄观燕    Huángguānyàn  หวงกวานเยี่ยน

49 黄汪婷    Huángwāngtíng  หวงวางถิง

50 黄群芳    Huáng qúnfāng  หวงฉุนฟาง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก