ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่อู๋ 姓吴

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่อู๋ 姓吴

1 吴炜莹    Wúwěiyíng   อู๋เหว่ยอิ๋ง

2 吴燕凌    Wúyàn líng   อู๋เยี่ยนหลิง

3 吴秋颖    Wúqiūyǐng   อู๋ชิวอิ่ง

4 吴玲君    Wúlíngjūn   อู๋หลิงจูน

5 吴沛倩    Wúpèiqiàn   อู๋เพ่ยเชี่ยน

6 吴羽瑶    Wú yǔ yáo   อู๋ อยู่ร์ เหยา

7 吴水玲    Wúshuǐlíng   อู๋สุ่ยหลิง

8 吴婵盈    Wúchányíng   อู๋ฉานอิ๋ง

9 吴幼玲    Wúyòulíng   อู๋โย่วหลิง

10 吴雨琴    Wúyǔqín   อู๋อยู่ร์ ฉิน

11 吴柯颖    Wúkēyǐng   อู๋เคออิ่ง

12 吴颖媛    Wúyǐngyuàn   อู๋อิ่งเยี่ยน

13 吴秀璇    Wúxiùxuán   อู๋ซิ่วสวน

14 吴琼琼    Wúqióng qióng   อู๋ฉงฉง

15 吴泯红    Wúmǐnhóng   อู๋หมิ่นหง

16 吴玉瑶    Wúyùyáo   อู๋ ยู่ร์ เหยา

17 吴军颖    Wújūn yǐng   อู๋จูนอิ่ง

18 吴婵颖    Wúchányǐng   อู๋ฉานอิ่ง

19 吴岱蓉    Wúdàiróng   อู๋ไต้หรง

20 吴妮娜    Wúnīnà   อู๋นีน่า

21 吴濠莹    Wúháoyíng   อู๋เหาอิ๋ง

22 吴国萍    Wúguópíng   อู๋กั๋วผิง

23 吴敏莉    Wúmǐnlì   อู๋หมิ่นลี่

24 吴厚琼    Wúhòuqióng   อู๋โฮ่วฉง

25 吴泯娟    Wúmǐnjuān   อู๋หมิ่นจวน

26 吴雨瑶    Wúyǔyáo   อู๋ อยู่ร์ เหยา

27 吴惠玲    Wúhuìlíng   อู๋ฮุ่ยหลิง

28 吴婵嬴    Wú chán yíng   อู๋ฉานอิ๋ง

29 吴林洁    Wúlínjié   อู๋หลินเจี๋ย

30 吴培秀    Wúpéixiù   อู๋เผยซิ่ว

31 吴婷贝    Wútíngbèi   อู๋ถิงเป้ย

32 吴振娟    Wúzhènjuān   อู๋เจิ้งจวน

33 吴旭文    Wúxùwén   อู๋ซวี่เหวิน

34 吴永艳    Wúyǒngyàn   อู๋โหย่งเยี่ยน

35 吴凯莉    Wúkǎilì   อู๋ข่าลี่

36 吴旭茹    Wúxùrú   อู๋ซู่หรู

37 吴蕙玲    Wúhuìlíng   อู๋ฮุ่ยหลิง

38 吴婵莹    Wúchányíng   อู๋ฉานอิ๋ง

39 吴秀催    Wú xiù cuī   อู๋ซิ่วชุย

40 吴天文    Wú tiānwén   อู๋เทียนเหวิน

41 吴泯艳    Wúmǐnyàn   อู๋หมิ่นเยี่ยน

42 吴辉娜    Wúhuīnà   อู๋ฮุยน่า

43 吴益玲    Wúyìlíng   อู๋อี้หลิง

44 吴伦燕    Wúlúnyàn   อู๋หลุนเยี่ยน

45 吴泯莉    Wúmǐnlì   อู๋หมิ่นลี่

46 吴青莹    Wúqīngyíng   อู๋ชิงอิ๋ง

47 吴珠萍    Wúzhūpíng   อู๋จูผิง

48 吴娅莉    Wú yà lì   อู๋ย่าลี่

49 吴秀颐    Wúxiùyí   อู๋ซิ่วอี๋

50 吴荭婷    Wúhóngtíng   อู๋หงถิง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก