ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เกา 姓高

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เกา 姓高

1 高若兮    Gāo ruò xī   เการั่วซี

2 高钦珏    Gāoqīnjué   เกาชินเจี๋ย

3 高嘉婍    Gāojiāqǐ   เกาเจียฉี่

4 高莹莹    Gāoyíngyíng   เกาอิ๋งอิ๋ง

5 高为佳    Gāo wèi jiā   เกาเว่ยเจีย

6 高玫珂    Gāoméikē   เกาเหมยเคอ

7 高昕芮    Gāo xīn ruì   เกาซินรุ่ย

8 高莉莉    Gāo lìlì   เกาลี่ลี่

9 高冰伊    Gāo bīng yī   เกาปิงอี

10 高文惠    Gāo wénhuì   เกาเหวินฮุ่ย

11 高曼媛    Gāomànyuàn   เกาม่านเยี่ยน

12 高照茹    Gāozhàorú   เกาเจ้าหรู

13 高玉琼    Gāoyù qióng   เกา ยวี่ฉง

14 高珺珺    Gāo jùn jùn   เกาจุ้นจุ้น

15 高慧可    Gāo huìkě   เกาฮุ่ยเข่อ

16 高雅倩    Gāoyǎ qiàn   เกาอย่าเชี่ยน

17 高梦璐    Gāomènglù   เกาเมิ่งลู่

18 高媛源    Gāoyuànyuán   เกาเยี่ยนเหยียน

19 高果薇    Gāoguǒwēi   เกากั่วเวย

20 高金露    Gāojīnlù   เกาจินลู่

21 高一茁    Gāo yī zhuó   เกาอีจั๋ว

22 高一兮    Gāo yī xī   เกาอีซี

23 高寒静    Gāohán jìng   เกาหานจิ้ง

24 高静怡    Gāojìngyí   เกาจิ้งอี๋

25 高芝涵    Gāozhīhán   เกาจือหาน

26 高宁蓓    Gāoníngbèi   เกาหนิงเป้ย

27 高昕蕾    Gāoxīnlěi   เกาซินเหล่ย

28 高宇涵    Gāoyǔhán   เกา อยู่ร์ หาน

29 高伟天    Gāowěitiān   เกาเหว่ยเทียน

30 高昕楚    Gāoxīnchu   เกาซินชู

31 高清妍    Gāoqīng yán  เกาชิงเหยียน

32 高巧笑    Gāo qiǎo xiào   เกาเฉี่ยวเสี้ยว

33 高楚玲    Gāochulíng   เกาชูหลิง

34 高蓓卓    Gāobèizhuō   เกาเป้ยจัว

35 高楚泞    Gāo chu nìng   เกาชูนิ่ง

36 高雅镕    Gāoyǎ róng   เกาหย่าหรง

37 高嫄婕    Gāoyuánjié   เกาเหยียนเจี๋ย

38 高新林    Gāoxīn lín   เกาซินหลิง

39 高丽婷    Gāolí tíng   เกาถิง

40 高娅莲    Gāo yà lián   เกาย่าเหลียน

41 高明聪    Gāomíng cōng   เกาหมิงชง

42 高茹茹    Gāorúrú   เกาหรูหรู

43 高妍儿    Gāo yán er   เกาเหยียนร์

44 高梓媛    Gāozǐyuàn   เกาจื่อเหยี่ยน

45 高尔颖    Gāo ěr yǐng   เกาเอ๋ออิ่ง

46 高熙萌    Gāo xī méng   เกาซีเหมิง

47 高茹洁    Gāorújié   เกาหรูเจี๋ย

48 高雅菲    Gāoyǎ fēi   เกาหย่าเฟย

49 高华淇    Gāohuáqí   เกาหวาฉี

50 高玉凌    Gāoyù líng   เกา ยวี่หลิง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก