ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่โจว 姓周

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่โจว 姓周

1 周娅拉    Zhōu yà lā   โจวย่าลา

2 周焱妍    Zhōu yàn yán   โจวเยี่ยนเหยียน

3 周雅娟    Zhōuyǎjuān   โจว อย่า จวน

4 周乐霞    Zhōulèxiá   โจวเล่อเสีย

5 周蓉肜    Zhōuróngróng   โจวหรงหรง

6 周宛茹    Zhōu wǎn rú   โจวหว่านหรู

7 周星茹    Zhōuxīngrú   โจวซิงหรู

8 周迷娜    Zhōu mí nà   โจวหมีน่า

9 周芳冉    Zhōufāngrǎn   โจวฟางหร่าน

10 周恬琼    Zhōu tián qióng   โจวเถียนฉง

11 周倩瑶    Zhōuqiànyáo   โจวเชี่ยนเหยา

12 周甜瑶    Zhōu tián yáo   โจวเถียนเหยา

13 周伟芳    Zhōuwěifāng   โจวเหว่ยฟาง

14 周娜铆    Zhōu nà liǔ   โจวน่าหลิ่ว

15 周茸蓉    Zhōu rōng róng   โจว รง หรง

16 周莉娅    Zhōulìyà   โจวลี่ย่า

17 周馨妍    Zhōu xīn yán   โจวซินเหยียน

18 周宗英    Zhōuzōngyīng   โจวจงอิง

19 周翠芳    Zhōu cuì fāng   โจวชุ่ยฟาง

20 周悦彤    Zhōuyuètóng   โจวเย่ถง

21 周慧媛    Zhōuhuìyuàn   โจวฮุ่ยย่วน

22 周夏瑶    Zhōuxiàyáo   โจวเซี่ยเหยา

23 周丹玲    Zhōudānlíng   โจวตานหลิง

24 周弋丽    Zhōu yì lì   โจวอี้ลี่

25 周肜蓉    Zhōu róng róng   โจวหรงหรง

26 周诚玉    Zhōuchéngyù   โจวเฉิงยู่ร์

27 周馨茹    Zhōu xīn rú   โจวซินหรู

28 周海娅    Zhōuhǎiyà   โจวไห่ย่า

29 周婵沁    Zhōu chán qìn   โจวฉานชิ่น

30 周建琴    Zhōujiànqín   โจวเจี้ยนฉิน

31 周莉玲    Zhōulìlíng   โจวลี่หลิง

32 周瑶叶    Zhōuyáoyè   โจวเหยาเย่

33 周涵琳    Zhōuhánlín   โจวหานหลิน

34 周琪颖    Zhōuqíyǐng   โจวฉีอิ่ง

35 周卉婷    Zhōuhuìtíng   โจวฮุ่ยถิง

36 周云娥    Zhōuyún’é   โจวหยุนเอ๋อ

37 周馨洁    Zhōu xīn jié   โจวซินเจี๋ย

38 周想英    Zhōu xiǎng yīng   โจวเสี่ยงอิง

39 周术琴    Zhōu shù qín   โจวซู่ฉิน

40 周容蓉    Zhōuróngróng   โจวหรงหรง

41 周鑫倩    Zhōuxīnqiàn   โจวซินเชี่ยน

42 周芬匕    Zhōu fēn bǐ   โจวเฟินปี่

43 周怡华    Zhōuyíhuá   โจวอี๋ หวา

44 周树颖    Zhōushùyǐng   โจวซู่อิ่ง

45 周玲芳    Zhōulíngfāng   โจวหลิงฟาง

46 周熙瑶    Zhōuxīyáo   โจวซีเหยา

47 周燕艳    Zhōuyànyàn   โจวเยี่ยนเยี่ยน

48 周达颖    Zhōudáyǐng   โจวต๋าอิ่ง

49 周兮悦    Zhōu xī yuè   โจวซีเย่

50 周绮瑶    Zhōuqǐyáo   โจวฉี่เหยา

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก