ชื่อภาษาจีน

ชื่อภาษาจีน中文名字

รวบรวมชื่อแซ่ภาษาจีนต่างมากมายกว่า 50แซ่ สำหรับใครที่อยากมีชื่อภาษาจีน หรือจะตั้งให้ใครเลือกได้ตามใจชอบเลย ตามด้านล่าง

fl22

1.ชื่อภาษาจีนชายแซ่จาง 姓张

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จาง 姓张

 

2.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลี่ 姓李

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลี่ 姓李

 

3.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หวัง 姓王

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หวัง 姓王

 

4.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลิว 姓刘

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลิว 姓刘

 

5.ชื่อภาษาจีนชายแซ่เฉิน 姓陈

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เฉิน 姓陈

 

6.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หยาง 姓杨

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หยาง 姓杨

 

7.ชื่อภาษาจีนชายแซ่จ้าว 姓赵

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จ้าว 姓赵

 

8.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หวง 姓黄

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หวง 姓黄

 

9.ชื่อภาษาจีนชายแซ่โจว 姓周

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่โจว 姓周

 

10.ชื่อภาษาจีนชายแซ่อู๋ 姓吴

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่อู๋ 姓吴

 

11ชื่อภาษาจีนชายแซ่ซุน 姓孙

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ซุน 姓孙

 

12.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หู 姓胡

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หู 姓胡

 

13.ชื่อภาษาจีนชายแซ่จู 姓朱

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่จู 姓朱

 

14.ชื่อภาษาจีนชายแซ่เกา 姓高

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เกา 姓高

 

15.ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลิน 姓林

ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลิน 姓林

 

16.ชื่อภาษาจีนชายแซ่เหอ 姓何

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เหอ 姓何

 

17.ชื่อภาษาจีนชายแซ่กัว 姓郭

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่กัว 姓郭

 

18.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หม่า 姓马

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หม่า 姓马

 

19.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หลัว 姓罗

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หลัว 姓罗

 

20.ชื่อภาษาจีนชายแซ่ซ่ง 姓宋

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ซ่ง 姓宋

 

21.ชื่อภาษาจีนชายแซ่เจิ้ง 姓郑

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เจิ้ง 姓郑

 

22.ชื่อภาษาจีนชายแซ่เซี่ย 姓谢

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เซี่ย 姓谢

 

23.ชื่อภาษาจีนชายแซ่หาน 姓韩

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่หาน 姓韩

 

24.ชื่อภาษาจีนชายแซ่ถาง 姓唐

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่ถาง 姓唐

 

25.ชื่อภาษาจีนชายแซ่เหลียง 姓梁

ชื่อภาษาจีนหญิงแซ่เหลียง 姓梁

 

25.ชื่อภาษาจีนชายแซ่ติง 姓丁

 

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*