ช่างซ่อมนาฬิกา ภาษาจีน

钟表匠

zhōngbiǎojiàng

จงเปี่ยวเจี้ยง

ช่างซ่อมนาฬิกา

ตัวอย่างประโยค

 

我爸爸是钟表匠。
Wǒ bàba shì zhōngbiǎojiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ จงเปี่ยวเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างซ่อมนาฬิกา

 

你知道哪里有钟表匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu zhōngbiǎojiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว จงเปี่ยวเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างซ่อมนาฬิกา

 

他想当钟表匠。
Tā xiǎng dāng zhōngbiǎojiàng.
ทา เสี่ยง ตาง จงเปี่ยวเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างซ่อมนาฬิกา

 

你是钟表匠吗?
Nǐ shì zhōngbiǎojiàng ma?
หนี่ ซื่อ จงเปี่ยวเจี้ยง มะ
คุณคือช่างซ่อมนาฬิกาใช่ไหม

 

这里有三个钟表匠。
Zhè li yǒusān gè zhōngbiǎojiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ จงเปี่ยวเจี้ยง
ที่นี่มีช่างซ่อมนาฬิกาสามคน

 

我不是钟表匠。
Wǒ bùshì zhōngbiǎojiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ จงเปี่ยวเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างซ่อมนาฬิกา

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก