ช่างปูน ภาษาจีน

水泥匠

shuǐníjiàng

สุ่ยหนีเจี้ยง

ช่างปูน

ตัวอย่างประโยค

 

我不是水泥匠。
Wǒ bùshì shuǐníjiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ สุ่ยหนีเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างปูน

 

你是水泥匠吗?
Nǐ shì shuǐníjiàng ma?
หนี่ ซื่อ สุ่ยหนีเจี้ยง มะ
คุณคือช่างปูนใช่ไหม

 

这里有三个水泥匠。
Zhè li yǒusān gè shuǐníjiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ สุ่ยหนีเจี้ยง
ที่นี่มีช่างปูนสามคน

 

他想当水泥匠。
Tā xiǎng dāng shuǐníjiàng.
ทา เสี่ยง ตาง สุ่ยหนีเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างปูน

 

你知道哪里有水泥匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu shuǐníjiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว สุ่ยหนีเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างปูน

 

我爸爸是水泥匠。
Wǒ bàba shì shuǐníjiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ สุ่ยหนีเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างปูน

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก