ช่างปูพื้น ภาษาจีน

铺地板工

pūdìbǎngōng

ปูตี้ป่านกง

ช่างปูพื้น

ตัวอย่างประโยค

我爸爸是铺地板工。
Wǒ bàba shì pūdìbǎngōng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ ปูตี้ป่านกง
พ่อของฉันเป็นช่างปูพื้น

 

他想当铺地板工。
Tā xiǎng dāng pūdìbǎngōng.
ทา เสี่ยง ตาง ปูตี้ป่านกง
เขาอยากเป็นช่างปูพื้น

 

你知道哪里有铺地板工吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu pūdìbǎngōng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว ปูตี้ป่านกง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างปูพื้น

 

你是铺地板工吗?
Nǐ shì pūdìbǎngōng ma?
หนี่ ซื่อ ปูตี้ป่านกง มะ
คุณคือช่างปูพื้นใช่ไหม

 

这里有三个铺地板工。
Zhè li yǒusān gè pūdìbǎngōng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ ปูตี้ป่านกง
ที่นี่มีช่างปูพื้นสามคน

 

我不是铺地板工。
Wǒ bùshì pūdìbǎngōng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ ปูตี้ป่านกง
ฉันไม่ใช่ช่างปูพื้น

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก