ช่างเพชร ภาษาจีน

珠宝匠

zhūbǎojiàng

จูเป่าเจี้ยง

ช่างเพชร

ตัวอย่างประโยค

他想当珠宝匠。
Tā xiǎng dāng zhūbǎojiàng.
ทา เสี่ยง ตาง จูเป่าเจี้ยง
เขาอยากเป็นช่างเพชร

 

我爸爸是珠宝匠。
Wǒ bàba shì zhūbǎojiàng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ จูเป่าเจี้ยง
พ่อของฉันเป็นช่างเพชร

 

你知道哪里有珠宝匠吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu zhūbǎojiàng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว จูเป่าเจี้ยง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างเพชร

 

这里有三个珠宝匠。
Zhè li yǒusān gè zhūbǎojiàng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ จูเป่าเจี้ยง
ที่นี่มีช่างเพชรสามคน

 

我不是珠宝匠。
Wǒ bùshì zhūbǎojiàng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ จูเป่าเจี้ยง
ฉันไม่ใช่ช่างเพชร

 

你是珠宝匠吗?
Nǐ shì zhūbǎojiàng ma?
หนี่ ซื่อ จูเป่าเจี้ยง มะ
คุณคือช่างเพชรใช่ไหม

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก