ช่างไฟฟ้า ภาษาจีน

电工

diàngōng

เตี้ยนกง

ช่างไฟฟ้า

ตัวอย่างประโยค

 

这里有三个电工。
Zhè li yǒusān gè diàngōng.
เจ้อหลี โหย่ง ซานเก้อ เตี้ยนกง
ที่นี่มีช่างไฟฟ้าสามคน

 

你知道哪里有电工吗?
Nǐ zhīdào nǎ li yǒu diàngōng ma?
หนี่ จือเต้า หนาหลี โหย่ว เตี้ยนกง มะ
คุณรู้ไหมว่าที่ไหนมีช่างไฟฟ้า

 

我爸爸是电工。
Wǒ bàba shì diàngōng.
หว่อ ป้าป่ะ ซื่อ เตี้ยนกง
พ่อของฉันเป็นช่างไฟฟ้า

 

你是电工吗?
Nǐ shì diàngōng ma?
หนี่ ซื่อ เตี้ยนกง มะ
คุณคือช่างไฟฟ้าใช่ไหม

 

他想当电工。
Tā xiǎng dāng diàngōng.
ทา เสี่ยง ตาง เตี้ยนกง
เขาอยากเป็นช่างไฟฟ้า

 

我不是电工。
Wǒ bùshì diàngōng.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เตี้ยนกง
ฉันไม่ใช่ช่างไฟฟ้า

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก