ซัก,ล้าง ภาษาจีน

[xǐ สี่] ล้าง,ซัก

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.我洗了头。
Wǒ xǐ le tóu.
หว่อ สี่ เลอ โถว
ฉันสระผมแล้ว

 

2.衣服洗好了。
Yīfú xǐ hǎole.
อีฝู สี ห่าว เลอ
เสื้อผ้าซักเสร็จแล้ว

 

3.这裙子可以洗吗?
Zhè qún zǐ kěyǐ xǐ ma?
เจ้อ ฉุนจื่อ เขออี่ สี่ มะ
กระโปรงตัวนี้ซักได้ไหม

 

4.她正忙着洗衣服。
Tā zhèng mángzhe xǐyīfú.
ทา เจิ้ง หมางจอะ สี่ อีฝู
เขากำลังยุ่งอยู่กับการซักผ้า

 

5.我要去洗衣店洗衣服。
Wǒ yào qù xǐ yī diàn xǐ yīfú.
หว่อ เย่า ชวี่ สี่อีเตี้ยน สี่ อีฝู
ฉันจะไปร้านซักรีดเพื่อซักผ้า

 

6.我洗了大半天的衣服。
Wǒ xǐle dà bàntiān de yīfú.
หว่อ สี่ เลอ ต้า ป้าน เทียน เตอ อีฝู
ฉันซักผ้ามาครึ่งวัน

 

7.你多久洗一次车?
Nǐ duōjiǔ xǐ yīcì chē?
หนี่ ตัว จิ่ว สี่ อี๋ชื่อ เชอ
นานเท่าไหร่เธอถึงจะล้างรถ

 

8.我一般一周洗一次衣服。
Wǒ yībān yīzhōu xǐ yīcì yīfú.
หว่อ อี๋ปาน อี้ โจว สี่ อี๋ชื่อ อีฝู
โดยปกติฉันหนึ่งอาทิตย์ซักผ้าหนึ่งครั้ง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก