ซื้อขายกองทุน ภาษาจีน

ซื้อขายกองทุน买卖基金

你买过什么基金吗?
Nǐ mǎi guò shèn me jījīn ma?
หนี หม่าย กั้ว เสินเมอ จีจิน มะ
คุณเคยซื้อกองทุนอะไรไหมครับ

 

你帮我看一下这支基金怎么样?
nǐ bāng wǒ kàn yīxià zhè zhī jījīn zěnme yàng?
หนี่ ปาง หว่อ ค่าน อี้เซีย เจ้อ จือ จีจิน เจิ่นเมอ ย่าง
คุณช่วยผมดูหน่อยว่ากองทุนนี้เป็นอย่างไงบ้าง

 

泰国的基金市场怎么样?
tàiguó de jījīn shìchǎng zěnme yàng?
ไท่กั๋ว เตอ จีจิน ซื่อฉ่าง เจิ่นเมอ ย่าง
ตลาดกองทุนเมืองไทยเป็นยังไงบ้าง

 

你想用多少钱买这支基金?
nǐ xiǎng yòng duōshǎo qián mǎi zhè zhī jījīn?
หนี เสี่ยง โย่ง ตัวเส่า เฉียน หม่าย เจ้อ จือ จีจิน
คุณอยากซื้อกองทุนตัวนี้เท่าไหร่ครับ

 

我想卖这支基金。
wǒ xiǎng mài zhè zhī jījīn.
หวอ เสี่ยง ม่าย เจ้อ จือ จีจิน
ฉันอยากขายกองทุนนี้ค่ะ

 

在这个价格卖划算吗?
zài zhègè jiàgé mài huásuàn ma?
จ้าย เจ้อเก้อ เจี้ยเก๋อ ม่าย หวาซ่วน มะ
ขายในราคานี้คุ้มไหมครับ

 

这家银行卖基金吗?
zhè jiā yínháng mài jījīn ma?
เจ้อ เจีย หยินหาง ม่าย จีจิน มะ
ธนาคารนี้ขายกองทุนไหมครับ

 

做基金难吗?
zuò jījīn nán ma?
จั้ว จีจิน หนาน มะ
การซื้อขายกองทุนยากไหมครับ

 

我想买一支基金。
wǒ xiǎng mǎi yī zhī jījīn.
หวอ เสียง หม่าย อี้ จือ จีจิน
ฉันอยากซื้อกองทุนสักตัวหนึ่ง

 

这段时间哪个基金比较好。
zhè duàn shíjiān nǎgè jījīn bǐjiào hǎo.
เจ้อ ต้วน สือเจียน หน่าเก้อ จีจิน ปี่เจี้ยว ห่าว
ช่วงนี้กองทุนตัวไหนดีครับ

 

我想学习做基金。
wǒ xiǎng xuéxí zuò jījīn.
หวอ เสี่ยง เสียสี จั้ว จีจิน
ฉันอยากเรียนซื้อขายกองทุน

 

你觉得这支基金怎么样。
nǐ juédé zhè zhī jījīn zěnme yàng.
หนี่ เจี๋ย เต๋อ เจ้อ จือ จีจิน เจิ่นเมอ ย่าง
คุณคิดว่ากองทุนนี้เป็นยังไงบ้าง

 

你对哪支基金感兴趣?
nǐ duì nǎ zhī jījīn gǎn xìngqù?
หนี่ ตุ้ย หน่า จือ จีจิน ก่าน ซิ่ง ชวี่
คุณสนใจกองทุนตัวไหนบ้าง

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก