ดอกกระดังงา ภาษาจีน

依兰

 yīlán

อีหลาน

ดอกกระดังงา

>>ตัวอย่างประโยค<<

这些依兰很想。
Zhèxiē yīlán hěn xiǎng.
เจ้อ เซีย อีหลาน เหิ่น เซียง
ดอกกระดังงา พวกนี้หอมมาก

 

我想买依兰。
Wǒ xiǎng mǎi yīlán.
หว่อ เสียง หม่าย อีหลาน
ฉันอยากซื้อดอกกระดังงา

 

你有依兰吗?
Nǐ yǒu yīlán ma?
หนี โหย่ว อีหลาน มะ
คุณมีดอกกระดังงา ไหม

 

现在依兰很贵。
Xiànzài yīlán hěn guì.
เซี่ยนจ้าย อีหลาน เหิ่น กุ้ย
ตอนนี้ดอกกระดังงา แพงมาก

 

那是一束依兰 。
Nà shì yī shù yīlán .
น่า ซื่อ อี๋ ซู่ อีหลาน
นั่นคือดอกกระดังงา หนึ่งช่อ

 

这里没有依兰 。
Zhèlǐ méiyǒu yīlán .
เจ้อ หลี่ เหมยโหย่ว อีหลาน
ที่นี่ไม่มีดอกกระดังงา

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก