ดอกบัว ภาษาจีน

莲花 [liánhuā เหลียนฮวา] ดอกบัว

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.这里的莲花很大。
Zhèlǐ de liánhuā hěn dà.
เจ้อหลี่ เตอ เหลียนฮวา เหิ่น ต้า
ดอกบัวที่นี่ใหญ่มาก

 

2.中国莲花比泰国莲花大。
Zhōngguó liánhuā bǐ tàiguó liánhuā dà.
จงกั๋ว เหลียนฮวา ปี่ ไท่กั๋ว เหลียน ต้า
ดอกบัวจีนใหญ่กว่าดอกบัวไทย

 

3.哪里有莲花?
Nǎ li yǒu liánhuā?
หนาหลี โหย่ว เหลียนฮวา
ที่ไหนมีดอกบัว

 

4.你喜欢莲化马?
Nǐ xǐhuān lián huà mǎ?
หนี สี่ฮวน เหลียน ฮวา มะ
คุณชอบดอกบัวไหม

 

5.我妈妈很喜欢莲花。
Wǒ māmā hěn xǐhuān liánhuā.
หว่อ มะหม่า เหิน สี่ฮวน เหลียน ฮวา
แม่ของฉันชอบดอกบัวมาก

 

6.这种莲花这么漂亮。
Zhè zhǒng liánhuā zhème piàoliang.
เจ้อ จ่ง เหลียน ฮวา เจ้อเมอ เพี้ยวเลี่ยง
ดอกบัวชนิดนี้สวยจัง

 

7.我家乡的莲花是粉红色。
Wǒ jiāxiāng de liánhuā shì fěnhóng sè.
หว่อ เจียเซียง เตอ เหลียนฮวา ซื่อ เฝิ่นหง เซ่อ
ที่บ้านเกิดของฉันดอกบัวเป็นสีชมพู

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก