ตู้เย็น ภาษาจีน

冰箱 [bīngxiāng ปิงเซียง] ตู้เย็น

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你们的冰箱很大.
Nǐmen de bīngxiāng hěn dà
หนี่ เมิน เตอ ปิงเซียง เหิ่นต้า
ตู้เย็นของพวกคุณใหญ่มาก

 

2.冰箱在那里?
Bīngxiāng zài nàlǐ?
ปิงเซียง จ้าย หนา หลี่
ตู้เย็นอยู่ที่ไหน

 

3.你家有没有冰箱.
Nǐ jiā yǒu méiyǒu bīngxiāng
หนี่ เจีย โหย่ว เหมย โหย่ว ปิงเซียง
บ้านเธอมีตู้เย็นไหม

 

4.我家没有冰箱.
Wǒjiā méiyǒu bīngxiāng
หว่อเจีย เหมยโหย่ว ปิงเซียง
บ้านฉันไม่มีตู้เย็น

 

5.冰箱里面没有什么?
Bīngxiāng lǐmiàn méiyǒu shén me
ปิงเซียง หลี่ เมี่ยน เหมย โหย่ว เสิน เมอ
ในตู้เย็นไม่มีอะไรเลย

 

6.你们的冰箱很胀.
Nǐmen de bīngxiāng hěn zhāng
หนี่ เมิน เตอ ปิงเซียง เหิ่น จาง
ตู้เย็นของพวกคุณสกปรกมาก

 

7.她家的冰箱很小.
Tā jiā de bīngxiāng hěn xiǎo
ทา เจีย เตอ ปิงเซียง เหิน เสี่ยว
ตู้เย็นบ้านเขาเล็กมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก