คุณทำงานอะไร ภาษาจีน

คุณทำงานอะไร你做什么工作?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你做什么工作?
Nǐ zuò shénme gōngzuò?
หนี่ จั้ว เสินเมอ กงจั้ว
คุณทำงานอะไร

 

-我是工程师。
Wǒ shì gōngchéngshī
หว่อ ซื่อ กงเฉินซือ
ฉันเป็นวิศวะกร

 

-我是老师。
Wǒ shì lǎoshī
หว่อ ซื่อ เหล่าซือ
ฉันเป็นครู

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:你做什么工作?
Nǐ zuò shénme gōngzuò?
หนี่ จั้ว เสินเมอ กงจั้ว
คุณทำงานอะไร

 

B:我是老师.
Wǒ shì lǎoshī.
หว่อ ซื่อ เหล่าซือ
ฉันเป็นครู

 

A:你在哪里教书?
Nǐ zài nǎlǐ jiāoshū?
หนี่ จ้าย หนาหลี่ เจียวซู
คุณสอนหนังสืออยู่ที่ไหน

 

B:我在清迈学校教书。
Wǒ zài qīng mài xuéxiào jiāoshū
หว่อ จ้าย ชิงม่าย เสียเสี้ยว เจียว ซู
ฉันสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเชียงใหม่

 

A:你教什么?
Nǐ jiào shénme?
หนี่ เจียว เสินเมอ
คุณสอนอะไร

 

B:我教汉语.
Wǒ jiào hànyǔ.
หว่อ เจียว ฮ่านหยี่
ฉันสอนภาษาจีน

 

A:你觉得泰国学生怎么样?
Nǐ juéde tàiguó xuéshēng zěnme yàng?
หนี่ เจียเต๋อ ไท่กั๋ว เสียเซิง เจิ่นเมอ ย่าง
คุณคิดว่านักเรียนไทยเป็นไงบ้าง

 

B:泰国学生很努力学习.
Tàiguó xuéshēng hěn nǔlì xuéxí.
ไท่กั๋ว เสีย เซิง เหิน หนู่ลี่ เสียสี
นักเรียนขยันเรียนมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก