ทิศทาง ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษจีน ทิศทาง 

方向 [fāngxiàng ฟางเซี่ยง]ทิศทาง

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับทิศทาง

 

     [xià เซี่ย]    ล่าง

     [shàng]     บน

     [jìn จิ้น]      เข้า

     [chū ชู]      ออก

     [huí หุย]    กลับ

     [guò กั้ว]    ข้าม

     [qǐ ฉี่]         ขึ้น

     [lái ไหล]     มา

     [qù ชู่ร์]      ไป

北边   [běibiān เป่ยเปียน] ทิศเหนือ

南边   [nánbiān หนานเปียน] ทิศใต้

西边   [xībiān ซีเปียน] ทิศตะวันตก

东边   [dōngbiān ตงเปียน] ทิศตะวันออก

右边   [yòubiān โย่วเปียน] ด้านขวา

左边   [zuǒbiān จั่วเปียน] ด้านซ้าย

旁边   [pángbiān ผางเปียน] ด้านข้าง

前面   [qiánmiàn เฉียนเมี่ยน] ด้านหน้า

后面   [hòumiàn โฮ่วเมี่ยน] ด้านหลัง

后边   [hòubian โฮ่วเปียน] ข้างหลัง

前边   [qiánbiān เฉียนเปียน] ข้างหน้า

对面   [duìmiàn ตุ้ยเมี่ยน] ด้านตรงข้าม

中间   [zhōngjiān จงเจียน] ตรงกลาง

外边   [wàibiān ว่ายเปียน] ข้างนอก

里边   [lǐbiān หลี่เปียน] ข้างใน

下边   [xiàbiān เซี่ยเปียน] ข้างล่าง

上边   [shàngbiān ว่างเปียน] ข้างบน

那边   [nàbiān น่าเปียน] ด้านนั้น

这边   [zhèbiān เจ้อเปียน] ด้านนี้

一直   [yìzhí อี้จื๋อ] ตรงไป

上去   [shàngqù ซ่างชู่] ขึ้นไป

下去   [xiàqù เซี่ยชู่] ลงไป

进去   [jìnqù จิ้นชู่] เข้าไป

出去   [chūqù ชูชู่] ออกไป

上来   [shànglái ซ่างไหล] ขึ้นมา

下来   [shànglái เซี่ยไหล] ลงมา

 

ฟังเสียงคลิปคำศัพท์ ทิสทาง

.

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก