ที่ไหนมีรองเท้าขาย ภาษาจีน

ที่ไหนมีรองเท้าขาย哪里有鞋卖?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-哪里有鞋卖?
Nǎ li yǒu xié mài?
หนา หลี โหย่ว เสีย ม่าย
ที่ไหนมีรองเท้าขาย

 

-那边有鞋卖.
Nà biān yǒu xié mài.
น่า เปียน โหย่ว เสีย ม่าย
ตรงโน้นมีรองเท้าขาย

 

-这里没有鞋卖。
Zhèlǐ méiyǒu xié mài
เจ้อหลี่ เหมย โหย่ว เสีย ม่าย
ที่นี่มีไม่รองเท้าขาย

 

>>ตัวอย่างบทสนทนา<<

A:问一下哪里有鞋卖?
Wèn yīxià nǎ li yǒu xié mài ma?
เวิ่น อี๋ เซี่ย หนา หลี โหย่ว เสีย ม่าย
ถามหน่อยนะครับ ที่ไหนมีรองเท้าขายครับ

 

B:你要买什么鞋?
Nǐ yāomǎi shénme xié?
หนี่ เย่า หม่าย เสินเมอ เสีย
คุณจะซื้อรองเท้าอะไรคะ

 

A:我要买运动鞋.
Wǒ yāomǎi yùndòng xié.
หว่อ เย่า หม่าย ยุ่นต้ง เสีย
ผมอยากซื้อรองเท้ากีฬาครับ

 

B:附近这里有个鞋店 在邮局对面.
Fùjìn zhè li yǒu gè xié diàn zài yóujú duìmiàn.
ฟู่จิ้น เจ้อ หลี่ โหย่ว เก้อ เสีย เตี้ยน จ้าย โหยว จวี๋ ตุ้ยเมี่ยน
ใกล้ๆที่นี่มีร้านรองเท้าอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์

 

A:去那个鞋店 怎么走?
Qù nàgè xié diàn zěnme zǒu?
ชวี่ น่า เก้อ เสียเตี้ยน เจิ่น เมอ โจ่ว
ไปที่ร้านรองนั้น ไปยังไงครับ

 

B:你一直走大概五百米 你就看到邮局 鞋店在邮局对面.
Nǐ yīzhí zǒu dàgài wǔbǎi mǐ nǐ jiù kàn dào yóujú xié diàn zài yóujú duìmiàn.
หนี่ อี้ จื๋อ โจ่ว ต้าก้าย อู๋ป่ายหมี่ หนี่ จิ้ว ค่าน เต้า โหยว จวี๋ เสียเตี้ยน จ้าย โหยว จวี่ ตุ้ย เมี่ยน
คุณเดินตรงไปประมาณห้าร้อยเมตร คุณจะถึงไปรษณีย์ร้านรองเท้าอยู่ตรงไปรษณีย์

 

A:谢谢
Xièxiè
เซี่ยเซี่ย
ขอบคุณครับ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก