ธนาคาร ภาษาจีน

คำศัพท์ภาษาจีน ธนาคาร

银行 [yínháng อิ๋นหาง] ธนาคาร

รวมคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับ ธนาคาร

tanakan2

帐户   [zhànghù จ้างหู้] บัญชี

开帐户  [kāizhànghù คายจ้างหู้] เปิดบัญชี

账号   [zhànghào จ้างเห้า] เลขที่บัญชี

存款   [cúnkuǎn ฉุน ขว่าน] ฝากเงิน

存钱   [cúnqián ฉุนเฉียน] ฝากเงิน

储蓄   [chǔxù ฉุ่ซุ่ร์] ออมทรัพย์

定期存款  [dìngqīcúnkuǎn ติ้งชีฉุน ขว่าน] ฝากประจำ

储蓄存款  [chúxùcúnkuǎn ฉูซู่ร์ ฉุน ขว่าน] ฝากออมทรัพย์

储蓄账户  [chúxùzhànghù ฉูซู่ร์จ้างหู้] บัญชีออมทรัพย์

活期   [huóqī หัวชี] กระแสรายวัน

定期   [dìngqī ติ้งชี] ประจำ

取钱   [qǔqián ฉู่ร์ เฉียน] ถอนเงิน

零钱   [língqián หลิงเฉียน] เงินย่อย

现金   [xiànjīn เซี่ยนจิน]  เงินสด

利息   [lìxī ลี่ซี] ดอกเบี้ย

纸币   [zhǐ bì จื่อปี้] ธนบัตร

硬币   [yìngbì ยิ่งปี้] เงินเหรียญ

换钱   [huànqián ฮ้วนเฉียน] แลกเปลี่ยนเงินตรา

汇率   [huìlǜ ฮุ่ยลู่ร์] อัตราแลกเปลี่ยน

支票   [Zhīpiào. จือเพี่ยว] เช็คธนาคาร

付款人  [fùkuǎnrén ฟู่ขว่านเหริน] ผู้สั่งจ่าย

收款人  [shōukuǎnrén โซว ขว่านเหริน] ผู้รับเงิน

现金支票  [xiànjīnzhīpiào เซี่ยนจินจือเพี่ยว] เช็คเงินสด

旅行支票  [lǚxíngzhīpiào หลู่ร์สิงจือเพี่ยว] เช็คเดินทาง

转账支票  [zhuǎnzhàngzhīpiào จ่วนจ้างจือเพี่ยว] โอนเช็ค

借记卡  [jièjìkǎ เจี้ยจี้ข่า] บัตรเดบิต

自动提款卡  [zìdòngtíkuǎnkǎ จื้อต้งถี ขว่านข่า] บัตรเอทีเอ็ม

威士卡  [wēishìkǎ เวยซื่อข่า] บัตรวีซ่า

万事达卡  [wànshìdákǎ ว่านซื่อต๋าข่า] บัตรมาสเตอร์

信用卡  [xìnyòngkǎ ซิ่นโย่งข่า] บัตรเครดิต

银行手续费  [yínhángshǒuxùfèi ยิ๋นหางโส่วซู่ร์ เฟ่ย] ค่าธรรมเนียมธนาคาร

存款单  [cúnkuǎndān ฉุน ขว่านตาน] ใบนำฝาก

自动取款机  [zìdòngqǔkuǎnjī จื้อต้งฉุน ขว่านจี] เครื่องเอทีเอ็ม

贷款   [dàikuǎn ไต้ขว่าน] กู้เงิน

信贷   [xìndài ซิ่นไต้] สินเชื่อ

确定   [quèdìng เชี่ยติ้ง] ยืนยัน

取消   [qǔxiāo ฉู่ร์ เซียว] ยกเลิก

银行   [yínháng หยินนหาง] ธนาคาร

中央银行  [zhōngyāngyínháng จงยางอินหาง] ธนาคารกลาง

世界银行  [shìjièyínháng ซื่อเจี้ยอินหาง] ธนาคารโลก

银行职员  [yínhángzhíyuán อินหางจือเหยียน] เจ้าหน้าที่ธนาคาร

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก