นักร้อง ภาษาจีน

歌手 [gēshǒu เกอโซ่ว] นักร้อง

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.王美丽是歌手.
Wáng měilì shì gēshǒu.
หวังเหม่ยลี่ ซื่อ เกอโส่ว
หวังเหม่ยลี่เป็นนักร้อง

 

2.中国有歌手很多.
Zhōngguó yǒu gēshǒu hěnduō.
จงกั๋ว โหย่ว เกอโส่ว เหิ่นตัว
ประเทศจีนมีนักร้องจำนวนมาก

 

3.那个歌手唱歌唱得很好听.
Nàgè gēshǒu chànggē chàng de hěn hǎotīng.
น่าเก้อ เกอโส่ว ช่างเกอ ช่าง เตอ เหินห่าว ทิง
นักร้องคนนั้นร้องเพลงได้เพราะมาก

 

4.你最喜欢的歌手是谁?
Nǐ zuì xǐhuan de gēshǒu shì shuí?
หนี่ จุ้ย สี่ฮวน เตอ เกอโส่ว ซื่อ เสย
นักร้องที่เธอชอบคือใคร

 

5.我最喜欢的歌手是周结纶.
Wǒ zuì xǐhuan de gēshǒu shì zhōujiélún
หว่อ จุ้ย สี่ฮวน เตอ เกอโส่ว ซื่อ โจวเจี๋ยหลุน
นักร้องที่ฉันชอบที่สุดคือโจวเจี๋ยหลุน (เจโชว)

 

6.我不是歌手。
Wǒ bùshì gēshǒu.
หว่อ ปู๋ ซื่อ เกอโส่ว
ฉันไม่ใช่นักร้อง

 

7.他唱歌很好听?
Tā chànggē hěn hǎotīng?
ทา ช่าง เกอ เหิน ห่าว ทิง
เขาร้องเพลงเพราะมาก

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก