น้องชาย ภาษาจีน

弟弟 [dìdi ตี้ติ] น้องชาย

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你有弟弟吗?
Nǐ yǒu dìdì ma?
หนี่ โหย่ว ตี้ติ มะ
คุณมีน้องชายไหม

 

2.我没有弟弟.
Wǒ méiyǒu dìdì.
หว่อ เหมย โหย่ว ตี้ติ
ฉันไม่มีน้องชาย

 

3.明天我弟弟去美国.
Míngtiān wǒ dìdì qù měiguó.
หมิงเทียน หว่อ ตี้ติ ชวี่ เหม่ยกั๋ว
พรุ่งนี้น้องชายฉันจะไปอเมริกา

 

4.你弟弟几岁?
Nǐ dìdì jǐ suì?
หนี่ ตี้ติ จี่ ซุ่ย
น้องชายเธออายุกี่ขวบแล้ว

 

5.我弟弟喜欢吃面包.
Wǒ dìdì xǐhuan chī miànbāo.
หว่อ ตี้ติ สี่ฮวน ชรือ เมี่ยนเปา
น้องชายฉันชอบกินขนมปัง

 

6.你弟弟叫什么名字.
Nǐ dìdì jiào shénme míngzì.
หนี่ ตี้ติ เจี้ยว เสินเมอ หมิงจื้อ
น้องชายเธอชื่ออะไร

 

7.我弟弟在清迈学校学习.
Wǒ dìdì zài qīng mài xuéxiào xuéxí.
หว่อ ตี้ติ จ้าย ชิงม่าย เสียเสี้ยว เสียสี
น้องชายฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนเชียงใหม่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก