น้องสาว ภาษาจีน

妹妹 [mèimei เหม่ยเมย] น้องสาว

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.你妹妹做什么工作?
Nǐ mèimei zuò shénme gōngzuò?
หนี่ เม่ยเมย จั้ว เสิน เมอ กงจั้ว
น้องสาวเธอทำงานอะไร

 

2.你妹妹叫什么名字?
Nǐ mèimei jiào shénme míngzì?
หนี่ เม่ยเมย เจี้ยว เสินเมอ หมิง จื้อ
น้องสาวเธอทำงานอะไร

 

3.今天我妹妹不舒服.
Jīntiān wǒ mèimei bú shūfú.
จินเทียน หว่อ เม่ยเมย ปู้ ซูฝู่
วันนี้น้องสาวฉันไม่สบาย

 

4.我没有妹妹.
Wǒ méiyǒu mèimei.
หว่อ เหมย โหย่ว เม่ยเมย
ฉันไม่มีน้องสาว

 

5.你妹妹很可爱.
Nǐ mèimei hěn kě’ài.
หนี่ เม่ยเมย เหิน เข่ออ้าย
น้องสาวเธอน่ารักมาก

 

6.你妹妹几岁?
Nǐ mèimei jǐ suì?
หนี่ เม่ยเมย จี่ ซุ่ย
น้องสาวคุณอายุเท่าไหร่

 

7.我妹妹是老师.
Wǒ mèimei shì lǎoshī
หว่อ เม่ยเมย ซื่อ เหล่าซือ
น้องสาวฉันเป็นครู

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก