น้อยหน่า ภาษาจีน

番荔枝 [fānlìzhī ฟานลี่จื่อ] น้อยหน่า

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.这里市场有番荔枝吗?
Zhèlǐ shìchǎng yǒu fānlìzhī ma?
เจ้อหลี่ ซื่อฉ่าง โหย่ว ฟานลี่จือ มะ
ตลาดที่นี่มีน้อยหน่าไหม

 

2.现在番荔枝很贵。
Xiànzài fānlìzhī hěn guì.
เซี่ยนจ้าย ฟานลี่จือ เหิ่นกุ้ย
ตอนนี้น้อยหน่าแพงมาก

 

3.番荔枝是什么果?
Fānlìzhī shì shénme guǒ?
ฟานลี่จือ ซื่อ เสินเมอ สุยกั่ว
น้อยหน่าคือผลไม้อะไร

 

4.你吃过番荔枝吗?
Nǐ chīguò fānlìzhī ma?
หนี่ ชือ กั้ว ฟานลี่จือ มะ
คุณเคยกินน้อยหน่าไหม

 

5.我要番荔枝五公斤。
Wǒ yào fānlìzhī wǔ gōngjīn.
หว่อ เย่า ฟานลี่จือ อู่กงจิน
ฉันเอาน้อยหน่าห้ากิโล

 

6.番荔枝好吃吗?
Fānlìzhī hǎo chī ma?
ฟานลี่จือ ห่าว ชือ มะ
น้อยหน่าอร่อยไหม

 

7.番荔枝是什么水果?
Fānlìzhī shì shénme shuǐguǒ?
ฟานลี่จือ ซื่อ เสินเมอ สุยกั่ว
น้อยหน่าคือผลไม้อะไร

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก