น้ำปลา ภาษาจีน

鱼露 [yú lù หยีร์ลู่] น้ำปลา

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

1.听说 泰国人喜欢吃鱼露.
Tīng shuō tàiguó rén xǐhuan chī yú lù
ทิง ซัว ไท่กั๋ว เหริน สี่ฮวน ชรือ หยีลู่
ได้ยินมาว่าคนไทยชอบกินน้ำปลามาก

 

2.这种菜要加鱼露.
Zhè zhǒng cài yào jiā yú lù
เจ้อ จ่ง ช่าย เย่า เจีย หยีลู่
อาหารชนิดนี้ต้องใส่น้ำปลาไหม

 

3.我没吃过鱼露.
Wǒ méi chīguò yú lù.
หว่อ เหมย ชรือ หยีลู่
ฉันไม่เคยกินน้ำปลา

 

4.中国没有鱼露.
Zhōngguó méiyǒu yú lù.
จงกั๋ว เหมย โหย่ว หยีลู่
ที่เมืองจีนมีน้ำปลาไหม

 

5.你喜欢鱼露吗?
Nǐ xǐhuan yú lù ma?
หนี สี่ฮวน หยีลู่มะ
เธอชอบน้ำปลาไหม

 

6.我喜欢鱼露.
Wǒ xǐhuan yú lù.
หวอ สี่ ฮวน หยีลู่
ฉันชอบน้ำปลา

 

7.一瓶鱼露多少钱?
Yī píng yú lù duōshǎo qián?
อี้ผิง หยีลู่ ตัวเส่า เฉียน
น้ำปลาหนึ่งขวดเท่าไหร่

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก