บ้านคุณอยู่ที่ไหน ภาษาจีน

บ้านคุณอยู่ที่ไหน你家在哪里?

 

>>ตัวอย่างประโยค<<

-你家在哪里?
Nǐ jiā zài nǎlǐ?
หนี่ เจีย จ้าย หนา หลี่
บ้านคุณอยู่ที่ไหน

 

-我家在曼谷。
Wǒjiā zài màngǔ.
หว่อ เจีย จ้าย ม่านกู่
บ้านฉันอยู่กรุงเทพ

 

-我家在清迈。
Wǒjiā zài qīng mài.
หว่อ หว่อ เจีย จ้าย ชิงม่าย
บ้านฉันอยู่เชียงใหม่

 

>>บทสนทนา<<

A:你家在哪里?
Nǐ jiā zài nǎlǐ?
หนี่ เจีย จ้าย หนาหลี่
บ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ

 

B:我家在清迈。
Wǒjiā zài qīng mài.
หว่อ เจีย จ้าย ชิงม่าย
บ้านผมอยู่เชียงใหม่

 

A:清迈在泰国哪个部?
Qīng mài zài tàiguó nǎge bù?
ชิงม่าย จ้าย ไท่กั๋ว หน่า เก้อ ปู้
เชียงใหม่อยู่ทางภาคไหนของไทยคะ

 

B:清迈在泰国北部。你呢 你家在哪里?
Qīng mài zài tàiguó běibù. Nǐ ne nǐ jiā zài nǎlǐ?
ชิงม่าย จ้าย ไท่ กั๋ว เป่ยปู้ หนี่เนอ หนี่ เจีย จ้าย หนา หลี่
เชียงใหม่อยู่ทางเหนือของประเทศไทย คุณล่ะ บ้านคุณอยู่ที่ไหน

 

A:我家在曼谷。
Wǒjiā zài màngǔ
หว่อ เจีย จ้าย ม่านกู่
บ้านฉันอยู่กรุงเทพค่ะ

 

B:你家在曼谷的南边是吗?
Nǐ jiā zài màngǔ de nánbian shì ma?
หนี่ เจีย จ้าย ม่านกู่ เตอ หนานเปียน ซื่อ มะ
บ้านคุณอยู่ทางใต้ของกรุงเทพใช่ไหมครับ

 

A:是的。
Shì de
ชื่อ เตอ
ใช่ค่ะ

 

➸ปุ่มแชร์

*ผิดตรงไหนช่วยติ ช่วยแก้ คอมเมนต์ได้ด้านล่าง*

The Author

jeen4u

ภาษาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ลองเปิดใจมาเรียนรู้ภาษาจีน ภาษาจีนง่ายมาก